Tijdens de activiteiten leert de cliënt meer zelfstandig te communiceren. Zo vormt het Afasiecentrum een brug naar de samenleving.

De begeleiders gaan bij de invulling van de activiteiten uit van de leerdoelen van de deelnemers. De activiteiten vinden plaats in kleine groepen. De verschillende groepen hebben een aantal gemeenschappelijke doelen: oefenen van de communicatie en/of activiteiten uit het dagelijks leven, uitwisselen van ervaringen en praten met lotgenoten. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de ernst van de aandoening, de leeftijd en de interesse van de deelnemers. De groepen verschillen wat betreft het niveau van begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Omdat het lotgenoten onder elkaar zijn, heerst er een prettige en veilige sfeer. Het kan motiverend werken om te horen en te zien hoe anderen met afasie omgaan.

De volgende activiteiten worden aangeboden:

 • Communicatiegroep
 • Schrijf- en leesgroepen
 • Gesprekgroepboekgroep
 • Discussiegroep
 • Bel-groep
 • Nieuwsbegrip en journaalgroep
 • Woordvindingsgroep
 • Oefenen met Totale Communicatie (zoals aanwijzen, tekenen, gebaren)
 • iPadgroep (gericht op communicatie)
 • Muziekgroep
 • Computergroep
 • Rekengroep

Cliënten met een vraag naar dagbesteding kunnen terecht bij bijvoorbeeld activiteitencentrum Gading.