Het doel van het Afasiecentrum is personen met afasie, ondanks hun beperkingen, actiever deel te laten nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Er wordt een brug geslagen tussen de 1e of 2e lijn praktijk naar een actieve deelname aan het dagelijks leven. Afasiecentrum Leiderdorp e.o. werkt nauw samen met Basalt Revalidatie en Afasie Vereniging Nederland.

Voor wie?

Afasiecentrum Leiderdorp e.o. is voor mensen die al een behandelperiode met logopedie achter de rug hebben, maar het lastig vinden om thuis de sociale bezigheden weer op te pakken. Het praatje met de buurman, een boodschap doen, een e-mail versturen, het lezen van de krant; door de afasie lukt het niet meer zoals vroeger.

Begeleiding

Het team bestaat uit een aantal deskundigen. Zij zijn gespecialiseerd in training op het gebied van spraak, taal, cognitie en communicatie voor mensen met afasie en hun systeem. Bij het Afasiecentrum Leiderdorp e.o. werken afasietherapeuten, logopedisten, een psycholoog, (persoonlijk) begeleiders, een leerling en een enthousiast team van geschoolde vrijwilligers. Afasiecentrum Leiderdorp e.o. werkt nauw samen met Basalt Revalidatie en Afasie Vereniging Nederland (Hersenletsel.nl).

Het gebouw en de omgeving

Afasiecentrum Leiderdorp e.o. is gehuisvest aan de Elisabethhof 1 in Leiderdorp. Hier heeft het centrum op de begane grond van het gebouw meerdere frisse ruimtes.