De Drakentuin is een buurttuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Een leuk project dat veel verbindingen voor de locatie heeft opgeleverd is de ontmoetingsplek de Drakentuin. Deze plek verbindt wijkbewoners met elkaar en met hun groene leefomgeving. Bewoners creëren en onderhouden een deel van het openbaar groen door de buurttuin. De tuinspullen staan in de schuur van De Ankerplaats en bewoners van De Ankerplaats helpen ook graag mee. In de tuin is een Wilgenprieel met bankjes als ontmoetingsplek, een Wilgen Draak als poort, een verstopplek voor kinderen en bloem- en fruitperken. Stroken met daarin rood bloeiende planten verbeelden het vurige karakter van de draak.

Ook de tuingroep van Cronesteijn helpt mee in het onderhoud van de Drakentuin. De Ankerplaats helpt mee bij het organiseren van 4 thema avonden in de tuin en insectenhotels maken enzovoorts.