Zij aan Zij is een atelier en winkel in het centrum van Voorschoten. In het atelier maken cliënten originele producten voor de verkoop in de winkel.

Voor wie?

Atelier Zij aan Zij is onder andere voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en/of een autisme spectrum stoornis. Het niveau en de leeftijd van de cliënten loopt uiteen. Het werk past bij hun vaardigheden en interesses.

Ook stagiaires vanuit het speciaal onderwijs zijn van harte welkom. Zij kunnen met alle werkzaamheden en trainingen meedoen.

Begeleiding

Er wordt gewerkt met professionele hulpverleners, stagiaires en vrijwilligers. De stagiaires en vrijwilligers worden ingewerkt en begeleid door de medewerkers.

De vrijwilligers zijn creatieve mensen die het leuk vinden om met de cliënten te werken. Zij bieden activiteiten aan of helpen de cliënten bij hun werk.

We werken met een portfolio waarin de ontwikkeling van cliënten wordt bijgehouden. Voor iedere nieuw behaalde vaardigheid of afgeronde training ontvangt de cliënt een certificaat. Op welke vaardigheden er getraind wordt, bepaald de cliënt zelf.

Het gebouw en de omgeving

Atelier Zij aan Zij zit in de Passage aan Schoolstraat 100 in Voorschoten. De winkel is voor klanten geopend op maandag van 14.00 tot 16.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. Het atelier is ook te bereiken via telefoonnummer 06 21 57 65 05.

Interesse?

Heb je interesse om bij ons te werken? Er zijn veel mogelijkheden. Wil je meer weten? Stuur een mail naar koos.hoogenboom@gemiva-svg.nl.