Locatie Vlietlande biedt 12 logeerplekken voor kinderen en jongeren met een beperking. Ook kunnen jongeren er deeltijd wonen en zijn er 6 appartementen voor jongvolwassenen met een meervoudige beperking. Wonen in deze appartementen wordt bekostigd vanuit een persoonsgebonden budget.

PGB-appartementen

Met de komst van de zogenaamde PGB-appartementen gaat een lang gekoesterde wens van een groep ouders in vervulling. De appartementen zijn bedoeld voor jongvolwassenen met een meervoudige beperking. Hier zijn de appartementen ook helemaal op aangepast. Omdat het op basis van een persoongebonden budget gaat, hebben ouders veel inspraak in de inrichting.

Deeltijd wonen

Jonge cliënten die in deeltijd wonen, zijn op vaste dagen bij hun ouders of familieleden thuis en op de andere dagen in Vlietlande. Deeltijd wonen is een goede oplossing voor cliënten en hun ouders of verzorgers die nog niet toe zijn aan volledige uithuisplaatsing. De begeleiding van cliënten die in deeltijd wonen, gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders.

Logeren

Tijdens de logeerperiode kunnen ouders en/of verzorgers even op adem komen en tijdelijk meer aandacht besteden aan zichzelf of andere gezinsleden. De kinderen en (jong)volwassenen kunnen op afspraak een aantal weekenden of midweken per jaar komen logeren.
Voordat je kind voor de eerste keer komt logeren, kun je eerst een keer een kijkje nemen. Daarna spreken we alle informatie door die belangrijk is voor een goede begeleiding van de logee. De begeleiders bieden op de juiste manier zorg en begeleiding conform de afspraken die hierover gemaakt worden met de ouders. Het is mogelijk om te starten met een middag of een dag ‘proeflogeren’.

Het team onderneemt leuke dingen met de logees en doet er alles aan om van de logeerpartij een feest te maken. Het logeerhuis heeft een tuin om in te spelen en in huis is er veel spelmateriaal aanwezig. De begeleiders maken ook regelmatig uitstapjes in de buurt. Bij een volledige bezetting van de kamers zijn er 2 professionele begeleiders aanwezig. 1 van hen blijft ’s nachts slapen.

Gemiva-Vlietlande-2016-9455.jpg Gemiva-Vlietlande-2016-9488.jpg Gemiva-Vlietlande-2016-9504.jpg