Het contact tussen ouders/verzorgers en het kinderdagcentrum is heel belangrijk. We maken gebruik van diverse middelen om dit contact te onderhouden.

De belangrijkste communicatiemiddelen vanuit het kinderdagcentrum zijn:

  • Telefonisch contact
  • Huisbezoeken
  • Ouderparticipatie
  • Gesprekken
  • Cliëntportaal Mijn Dossier!