De Walnoot is een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar die niet, of nog niet, toe zijn aan een vorm van onderwijs. Deze kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Bij De Walnoot wordt heel goed gekeken naar het kind en wat zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Dit doen de groepsbegeleiders in samenwerking met de begeleiders en de ouders. Elk kind heeft een eigen ontwikkelplan. Dit plan wordt regelmatig doorgenomen en bijgesteld. De Walnoot heeft 11 groepen met ongeveer 7 á 8 kinderen en 2 begeleiders per groep. De Walnoot biedt ook naschoolse opvang, vakantieopvang en zaterdagopvang. Het kinderdagcentrum is het hele jaar, ook tijdens vakanties, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.

De kinderen

De kinderen die bij De Walnoot komen zijn niet, of nog niet toe, aan een vorm van onderwijs. Dit kan komen doordat zij een verstandelijke beperking hebben, een vorm van autisme of een ontwikkelingsachterstand. Voor elk kind wordt een groep gezocht die het beste bij hem of haar past. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden van het kind, de leeftijd en welke kinderen er al in de groep zitten. Regelmatig overleggen we met ouders en begeleiders of de groep nog het beste past bij het kind of dat het kind bijvoorbeeld kan doorstromen.

Kinderdagcentrum De Walnoot biedt een veilige omgeving waarin we de ontwikkeling van het kind stimuleren. Aan de hand van diverse observaties stellen we een de hulpvraag vast. Op grond hiervan maken we een ondersteuningsplan. Dit plan is het uitgangspunt bij de behandeling en begeleiding van het kind. Wij werken ontwikkelingsgericht en maken gebruik van Totale Communicatie. Hierbij gebruiken we verschillende communicatiemiddelen naast elkaar, zoals gesproken taal, gebaren, pictogrammen, foto’s, voorwerpen, lichaamshouding en mimiek. Deze worden afgestemd op het communicatieniveau van het kind.

Begeleiding

Kinderdagcentrum De Walnoot biedt een warme, veilige omgeving waarin we de ontwikkeling van het kind stimuleren. Door goed naar het kind te kijken kunnen we een ontwikkelplan maken. Dit plan gebruiken we als uitgangspunt bij de behandeling en begeleiding.

De begeleiding-/behandelmethodes

Binnen De Walnoot gebruiken we verschillende begeleiding-/behandelmethodes. In overleg met de gedragsdeskundige en ouders wordt de methode gekozen die het beste bij het kind past. Hierbij kun je denken aan:

 • ABA methode in groepsverband
 • Geef Me De 5
 • PECS
 • Sherborne
 • MOVE
 • Ervaar het maar
 • Speltraining
 • TEACHH

De groepen

Elke groep bestaat uit 6 tot 8 kinderen, 2 begeleiders en een stagiaire. Ieder kind heeft zijn persoonlijk begeleider die de contacten onderhoudt tussen De Walnoot en ouders/verzorgers.
De groepsbegeleiders van De Walnoot hebben een agogische opleiding op mbo- of hbo-niveau gevolgd.

De medewerkers

Het kinderdagcentrum maakt gebruik van de volgende deskundigen en ondersteunende diensten:

 • Orthopedagoog
 • Logopedist
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Speltherapeut
 • Kinderarts
 • Bewegingsagoog
 • Muziektherapeut
 • Administratief medewerker

De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers.

Het gebouw en de omgeving

De Walnoot staat in Leiden Zuid-West vlakbij een winkelcentrum en diverse scholen. In 2009 is op de plek van De Walnoot een nieuw gebouw neergezet. Het gebouw is helemaal aangepast aan de doelgroep. Zo zijn er 3 snoezelruimtes, een bewegingslokaal, een zwembad en een groot aangepast speelplein om buiten te spelen. Alle therapeuten die bij De Walnoot werken hebben er ook een eigen werkruimte.