Als het mogelijk is, stroomt een kind door naar een vorm van onderwijs. Om dit te bevorderen werken we nauw samen met speciaal onderwijs. Op het moment dat wij samen met ouders denken dat een kind hieraan toe is, bespreken we dit met de onderwijsdeskundige Passend Onderwijs.

Doorstroommogelijkheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Een ZML school (zeer moeilijk lerend)
  • Een Mytyl/tyltyl (school voor kinderen met een lichamelijke en/of een meervoudige handicap).
  • SBO (Speciaal Basisonderwijs)
  • Regulier basisonderwijs
  • Orion, onderwijs/zorg

Kinderen die op De Walnoot blijven stromen als zij 18 worden door naar een passende locatie.