Theatergroep Domino bestaat uit 26 acteurs en actrices met een beperking, en twee regisseurs/begeleiders. De groep traint drie dagen in de week en treedt regelmatig op. Domino maakt gemiddeld één grote productie per jaar, soms twee. De voorstellingen steunen op een combinatie van humor en drama.

De laatste jaren werkt Domino veel samen met componisten en muzikanten. Verder wordt er 'op maat' opgetreden bij huwelijken en partijen, openingen, congressen en andere gelegenheden.

Theatergroep Domino repeteert in Scheltema in Leiden. Deze voormalige dekenfabriek is nu een cultureel centrum waar veel te beleven valt. Theatergroep Domino is voor een relatief klein bedrag te boeken voor bedrijfsuitjes, bruiloften & partijen en andere gelegenheden.

Dinsdag

Dit is een vierde Dominodag voor instromers, stagiaires en voor mensen die van carrière switchen. Ook is de dinsdag er voor zelfvertouwen workshops, waarbij cliënten een bepaalde periode via spel steviger in de schoenen komen te staan.
Vanuit de dinsdaggroep kun je mettertijd doorstromen naar de optreedgroep van woensdag, donderdag en vrijdag. De dinsdaggroep geeft (wel) regelmatig presentaties.

Bovenstaande foto is gemaakt door Patricia Nauta.