De Dependance is gevestigd in het trefpunt van woonlocatie Valkenhof in de Merenwijk in Leiden. In deze dependance van Gading komen ongeveer 7 mensen met een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel.

De activiteiten variëren van werken met computers tot lichte handvaardigheid. 2 keer per week gaat de groep naar de inloopochtenden voor mensen uit de wijk, in buurtcentrum Op eigen wieken. De rust en verbondenheid met elkaar kenmerken de Dependance.