De coördinator gastgezinnen werft gastgezinnen en legt de contacten met belangstellende gezinnen. Hij bezoekt dit gezin en bespreekt onderwerpen als:

  • Wat betekent het om gastgezin te zijn? Waarom wilt u gastouder worden?
  • Welke begeleiding kunt u verwachten van de Gemiva-SVG Groep?
  • Vergoedingen, verzekeringen en vervoermogelijkheden.
  • Mogelijke eerdere ervaringen met gastouderschap of met kinderen met een handicap.
  • Wensen of voorkeuren voor de gast, zoals leeftijd, sekse, mate van handicap, mobiliteit, aanpassingen.

De coördinator beoordeelt de geschiktheid van het gezin. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat alle leden van het gezin gemotiveerd zijn. We vragen van gastgezinnen twee referentiepersonen en een ‘verklaring omtrent het gedrag’ van alle gezinsleden boven de 18 jaar. Deze wordt door de gemeente afgegeven. Dit vragen we om zo zeker mogelijk te stellen dat het kind in een veilige omgeving verkeert.

Als de coördinator een gezin gevonden heeft, regelt hij een kennismakingsbezoek. Beide gezinnen krijgen daarna bedenktijd. Als alle betrokkenen akkoord gaan met de uitwisseling, stelt de coördinator een overeenkomst op. De bezoeken van het kind aan het gastgezin worden daarna rustig aan opgebouwd. Het gastgezin ontvangt een vergoeding per uur voor de geboden opvang (dag en nacht). De zorg kan worden vergoed. Hiervoor heeft de cliënt een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg nodig. De coördinator Gastgezinnen kan hier meer over vertellen.