Wat doet een jongere zonder beperking als hij 18 is? Een grote groep volgt een opleiding. Een andere groep werkt al, maar maakt bij het bedrijf vaak ook een ontwikkeling door. Voor jongeren met een beperking was het vaak gesneden koek: als je 18 werd verliet je de dagbesteding van het kinderdagcentrum en ging je naar een 'regulier' activiteitencentrum. Begeleiders van zo'n kinderdagcentrum, maar ook een groep ouders kregen hier steeds meer vraagtekens bij. Juist in deze leeftijdsfase maak je vaak nog een grote ontwikkeling door. De puberteit is achter de rug, de jongere staat weer wat meer open voor de omgeving.

Reden voor de Gemiva-SVG Groep om een pilot te starten met een aanvulling op het bestaande aanbod voor jongeren met een beperking. Er kwamen locaties die een verlenging bieden van de “schoolperiode” en een voorbereiding geven op de “volwassen wereld”, gericht op een volwaardige plek in de maatschappij.

Uitgangspunten

  • Jongeren in deze leeftijd zijn nog volop in ontwikkeling. Het ontdekken en verder ontplooien van talenten en het opdoen van ervaringen, die horen bij deze leeftijd, staat centraal.
  • De voorbereiding op een latere werkplek of dagbestedingsplek in “de volwassen wereld”.
  • De activiteiten die georganiseerd worden zijn gericht op werken, leren, ervaren en talenten, op basis van maatschappelijke gerichtheid.
  • Jongeren onder elkaar in een inspirerende omgeving.
  • Gevarieerd programma. Educatie, workshops, cursussen, maar ook ruimte voor sport en bewegen, ondersteuning bij vrijetijdsbesteding en trainingen, gericht op vaardigheden die nodig zijn voor werk, dagbesteding of de thuissituatie.
  • Het moet mogelijk zijn om ’s ochtends te komen en ’s middags naar een andere werk/dagbestedingsplek te gaan.
  • Stagiaires van het speciaal onderwijs bieden wij stageplekken.
  • Leeftijd is doorslaggevend en niet de mate van beperking. Ook geschikt voor MCG-jongeren.

Leerafdeling voor studenten

Met de Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool is een samenwerkingsconvenant opgesteld. Om op een betaalbare manier meer te kunnen investeren in de ontwikkeling van de jongeren vervullen studenten van de hogescholen en leerlingen van de eigen organisatie een belangrijke rol binnen het project. Zij zorgen ervoor (onder supervisie van vaste medewerkers), dat ook daadwerkelijk aan de ontwikkelingsvragen van de jongeren tegemoet wordt gekomen. Het idee sluit aan bij “jongeren onder elkaar en jongeren in ontwikkeling”. De studenten doen op hun beurt waardevolle ervaringen op in het werkveld.