Liviuslaan is een woonlocatie in de wijk Roomburg in Leiden. In twee grote hoekwoningen wonen achttien jongvolwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. In ieder huis wonen negen cliënten.

Cliënten

Op woonlocatie Liviuslaan wonen jongvolwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De woonlocatie wil door huisvesting, verzorging en begeleiding de zelfstandigheid en sociale redzaamheid van cliënten bevorderen en behouden. Er is begeleidingsaandacht voor de sociaal-emotionele kwetsbaarheid van een aantal cliënten. Een deel van de cliënten heeft een stoornis in het autistisch spectrum.

Op doordeweekse dagen zijn de bewoners overdag niet allemaal thuis. De meesten van hen hebben dagbesteding in verschillende activiteitencentra in Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Een aantal werkt (begeleid) bij een commercieel bedrijf. Een groot aantal cliënten neemt in de vrije tijd deel aan activiteiten van o.a. Club 58 in Leiden.

Begeleiding

Op de locatie werken persoonlijk begeleiders, begeleiders en leerlingen. De dagelijkse coördinatie is in handen van een locatiemanager . Er wordt elke dag gekookt en om beurten worden de cliënten betrokken bij het bereiden van de maaltijd en alles er omheen. In de uren dat er geen cliënten thuis zijn, is er geen begeleiding in de woningen aanwezig. Mocht dit onverhoopt nodig zijn, dan kan er altijd begeleiding worden geboden vanuit de naastgelegen locatie De Schakels. Enkele vrijwilligers ondersteunen de cliënten en het team van Liviuslaan op allerhande gebied.

Het gebouw en de omgeving

Woonlocatie Liviuslaan in Leiden is de thuisbasis van achttien mensen met een verstandelijke beperking. De locatie bestaat uit twee grote hoekwoningen. In ieder huis wonen negen cliënten. Per huis zijn er twee huiskamers. Van de huiskamer op de eerste verdieping maken vier cliënten gebruik, van de huiskamer op de begane grond vijf cliënten. Iedere bewoner heeft een eigen zit/slaapkamer met sanitair.
Livuslaan 18 is te bereiken via telefoonnummer 071 546 40 72 en Livisuslaan 20 is te bereiken via telefoonnumme 071 546 40 73.