Voor de soosactiviteiten en de dagdelen in de woonlocaties wordt een programma met uiteenlopende activiteiten opgezet. Bij het uitvoeren van de activiteit wordt een deelnemer geholpen, als dat nodig is. Iedere deelnemer bepaalt echter zelf of hij/zij er aan deelneemt. Er zijn voldoende andere materialen en attributen aanwezig waaruit een deelnemer kan kiezen. De activiteiten op vrijdag hebben een vaste inhoud. Bij bijna alle activiteiten zijn het gezellig koffiedrinken en bijkletsen een vast onderdeel van het programma.

Het activiteitenaanbod

 • Thuiszitterssoos. De soos biedt de thuiszitter de gelegenheid om anderen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, een spelletje te doen, te handwerken, te puzzelen, te tekenen en/of eens iets te knutselen. De soos is op maandag en donderdag van 13.30 tot circa 16.00 uur in Buurtcentrum de Kooi, Driftstraat 49 in Leiden. Een soosmiddag heeft ongeveer 25 bezoekers. De maandagsoos wordt geleid door Willy Bet en Ria van Weerlee en de donderdagsoos door Ria van Weerlee en José van Wouwen. Op elke middag zijn ongeveer 5 vaste vrijwilligers aanwezig.
 • Sjoelwedstrijden. Sjoelen voor leuke prijsjes doen we 1 keer per maand op vrijdagmiddag in Buurtcentrum de Kooi van 13.30 tot circa 16.00 uur. Bij de sjoelwedstrijden zijn er ongeveer 25 deelnemers. De sjoelmiddag wordt geleid door José van Wouwen. De middag heeft 4 vaste vrijwilligers.
 • Filmmiddag. Samen gezellig een film bekijken doen we 1 keer per maand op vrijdagmiddag in Buurtcentrum de Kooi van 13.30 tot circa 16.00 uur. Een filmmiddag wordt bezocht door zo’n 20 thuiszitters. De filmmiddag wordt geleid door José van Wouwen met 2 vaste vrijwilligers.
 • Bingomiddag. Maandelijks wordt er op vrijdagmiddag een bingomiddag georganiseerd in Buurtcentrum de Kooi van 13.30 tot circa 16.00 uur. De bingomiddag heeft rond de 30 bezoekers. De bingomiddag wordt geleid door Willy Bet en Ria van Weerlee. De bingomiddag heeft 8 vaste vrijwilligers.
 • Muziekmiddag. Gezellig luisteren naar muziek, meezingen en dansen kan 1 keer per maand op vrijdagmiddag in Buurtcentrum de Kooi van 13.30 tot circa 16.00 uur. Er zijn steeds rond de 20 deelnemers. De muziekmiddag wordt geleid door Simone van Maanen en Ria van Weerlee. De muziekmiddag heeft 2 vaste vrijwilligers.
 • Kwartaalmiddag. 1 keer per kwartaal organiseren we op vrijdagmiddag een gezellige middag. De invulling van deze middag is steeds anders. Zo kun je denken aan een beautymiddag, een spellenmiddag of een levend ganzenbordspel met diverse opdrachten. De middag wordt gehouden in Buurtcentrum de Kooi van 13.30 tot circa 16.00 uur. De kwartaalmiddag wordt bezocht door ongeveer 25 personen. De kwartaalmiddag wordt afhankelijk van de invulling begeleid door José van Wouwen en Ria van Weerlee en een aantal vrijwilligers.
 • Etentje. Wie van lekker eten houdt, kan 1 keer per maand mee uit eten. Onze vaste stek is restaurant De Dijk, Ommedijk 120 in Leiderdorp. In de zomerperiode organiseren we een barbecue in Buurtcentrum de Kooi. Het etentje vindt plaats op dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. De kosten zijn 15 euro. Er zijn 35 deelnemers. Het etentje wordt begeleid door Simone van Maanen en Ria van Weerlee. Er zijn 6 vaste vrijwilligers.
 • Uitstapjes/themamiddagen. Binnen het project wordt elke maand een gezellige themamiddag of een uitstapje georganiseerd waar geïnteresseerde thuiszitters aan deel kunnen nemen. Ideeën zijn een pannenkoekenfeest, een Hawaiifeest, een oud-Hollandse middag en een 3 oktoberfeest. Verder is een jaarlijks bezoek aan een kerstmarkt een vast onderdeel. Als afsluiting van de zomerperiode organiseren we een rondvaart met diner aan boord voor alle thuiszitters en vrijwilligers. De kosten van het uitstapje komen voor rekening van de thuiszitter. Aan de uitstapjes nemen gemiddeld 35 thuiszitters deel. Begeleiding is in handen van een aantal activiteitenbegeleiders en een aantal vrijwilligers.
 • Bowlen. Op dinsdagmiddag, 1 keer in de 14 dagen, is er gelegenheid te bowlen in de Hans Menken Bowlingbaan, Kenauweg 10 in Leiden, van 13.45 tot 15.45 uur. De kosten bedragen 3 euro per keer, inclusief een consumptie. De groep heeft 7 deelnemers. De groep kan nieuwe deelnemers gebruiken. Het bowlen wordt geleid door 4 vrijwilligers.
 • Bewegen voor ouderen. Op dinsdagmiddag wordt in de Apollotoren een activiteit gedaan in het kader van 'bewegen op muziek'. Op woensdagochtend wordt er gegymd in Rustenborch van 10.30 tot 11.30 uur. In Ommedijk wordt elke week geoefend op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. In de Apollotoren en Rustenborch wordt het bewegen op muziek gegeven door Kim Spil en in Ommedijk door Paula Baas.
 • Activiteiten in woonlocaties. In 6 woonlocaties wordt een dagdeel per week een activiteitenochtend/-middag verzorgd. Het activiteitenaanbod bestaat uit recreatieve en creatieve activiteiten aangepast aan de behoeften van de deelnemers. Op de locaties wordt ook 1 keer per maand een lunchactiviteit verzorgd. Thuiszitters uit woonlocaties waar geen activiteiten plaatsvinden, kunnen deelnemen aan één van onderstaande dagdelen. Dit gebeurt in overleg met de locatiemanager. Het gaat om de volgende woonlocaties en dagdelen:
  • Ommedijk,  dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur door Ria van Weerlee en 1 vaste vrijwilliger.
  • Rustenborch, dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur door Simone van Maanen en 1 stagiaire.
  • Oude Vest , dinsdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur door Simone van Maanen, Ria van Weerlee en 1 vaste vrijwilliger.
  • Apollotoren, woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur door Simone van Maanen en 1 stagiaire.
  • Multatulilaan, woensdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur door Anouk Labrie en een vaste vrijwilliger.
  • Ankerplaats, dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en donderdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur door Paula Baas met op donderdag een vrijwilliger.
 • Vrijdagmiddagactiviteit in woonlocatie Apollotoren. Elke vrijdagmiddag wordt een groepsactiviteit georganiseerd in Apollotoren van 15.30 tot 17.00 uur. Hieraan kunnen ook oudere deelnemers van AC de Zuidwester deelnemen. Te denken valt aan een gezellige borrel, high tea, bingo, sjoelwedstrijd, bakactiviteit etc. Kim Spil leidt de activiteit.
 • Individuele contacten. Een aantal thuiszitters heeft veel behoefte aan contact met één persoon die speciaal voor hen komt. De vrijwilliger kan de thuiszitter wat extra aandacht geven en eens mee uit nemen. Ideeën zijn samen breien, tuinieren, wandelen of winkelen. Bij ziekte van een bewoner kan er een beroep gedaan worden op individuele begeleiding. Individuele activiteiten worden ook aangeboden door Anouk Labrie, Ria van Weerlee, José van Wouwen, Paula Baas en Kim Spil op diverse woonlocaties.
 • De Woensdaggroep. Op woensdagochtend van 9.30 tot 13.00 uur organiseren we een activiteit in woonlocatie Vreewijkstraat. De Woensdaggroep bestaat uit een aantal bewoners van Swetterhage en een aantal bewoners van woonlocaties buiten Swetterhage. De deelnemers krijgen ook een lunch aangeboden. Op de groep staat Simone van Maanen als activiteitenbegeleider. Zij wordt ondersteund door Marjolein Brandt (assistent activiteiten) en eventueel een stagiaire.
 • Activiteit in de Wilbert Katwijk. Twee keer per maand organiseren we in zorgcentrum de Wilbert in Katwijk op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een bakactiviteit voor thuiszitters van de Evertsenstraat 132 en de Rhijnluststraat. Bij de activiteit sluiten ook bewoners van de Wilbert aan en bewoners van het Lichtpunt in Katwijk. De bakactiviteit wordt geleid door José van Wouwen met een aantal vrijwilligers.
 • Activiteitenmiddag samen met Het Lichtpunt Katwijk. Vanaf oktober 2015 zijn we gestart met een activiteitenmiddag voor thuiszitters uit Katwijk, Rijnsburg, woonlocatie Rustenborch en het Lichtpunt in Katwijk. 1 keer per maand wordt op een woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een activiteit georganiseerd, afwisselend in Het Lichtpunt en in woonlocatie Evertsenstraat 132. Te denken valt aan een bingomiddag, een liedjeslotto of een filmmiddag. De middag wordt geleid door Anouk Labrie en een vrijwilliger. NB: de activiteit is gestopt. De mogelijkheid wordt onderzocht om de activiteit weer op te starten met een andere financiering.
 • Bakactiviteit in woonlocatie Vreewijkstraat. Op maandagochtend is er een bakactiviteit in woonlocatie Vreewijkstraat van 10.00 – 11.30 uur. De ochtend wordt afwisselend geleid door Anouk Labrie en Simone van Maanen met een vrijwilligster en soms een stagiaire.
 • Creatieve activiteitenmiddag. 1 keer per maand organiseren we in Buurtcentrum de Kooi een creatieve middag. Thuiszitters ontvangen daarvoor een uitnodiging en kunnen zich opgeven. De middag wordt geleid door een activiteitenbegeleider met een aantal vrijwilligers en stagiaires.
Het vervoer van en naar de activiteiten is heel verschillend geregeld (Wielkens, OV-taxi). Voor het vervoer worden ook vrijwilligers ingezet.

Aanmeldingen voor nieuwe deelnemers en aanvragen voor uitbreiding van activiteiten gaan via de locatiemanager Ida Nolles: Ida.Nolles@gemiva-svg.nl

Bij aanwezigheid van een epilepsieprotocol, een eet- en drinkprotocol en een non-reanimatieverklaring ontvangen we daarvan graag een kopie.