Aan de Vlechtbaan in Leiderdorp zijn 6 driekamerwoningen die bewoond worden door cliënten van de Gemiva-SVG Groep. In de directe omgeving van de Vlechtbaan zijn nog 2 appartementen. De woningen zijn bedoeld voor ouders met een verstandelijke beperking en hun kind(eren).

Voor wie?

De appartementen zijn bedoeld voor ouders, veelal moeders met een verstandelijke beperking. Om in aanmerking te komen voor een appartement met begeleid wonen is er een verblijfsindicatie (WLZ of WMO) nodig.

Begeleiding

Het team bestaat uit een locatiemanager, (persoonlijk) begeleiders en een gedragsdeskundige. Bij de begeleiding van de ouders ligt de nadruk op het ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen. Ook hulpvragen over het huishouden, financiën of relaties kunnen aan de orde komen. De ouder(s) is/zijn onze cliënt maar we hebben extra aandacht voor de inwonende kinderen. Samen met ouders en instanties zoals het Consultatiebureau, Bureau Jeugdzorg en scholen wordt gezocht naar de beste balans voor ouder en kind. Er wordt onder andere gewerkt met '1Gezin1Plan'.

Sommige ouders blijven een bepaalde periode wonen op de Vlechtbaan en gaan daarna zelfstandig of met ambulante begeleiding verder. Anderen blijven tot hun kind volwassen is. In enkele gevallen blijkt helaas dat het ouderschap niet voldoende ontwikkeld wordt en betrokken instanties, zoals Jeugdbescherming, besluiten dat het beter is als het kind niet in de eerste plaats door de ouder opgevoed wordt.

Het gebouw en de omgeving

Locatie Vlechtbaan in Leiderdorp is een appartementencomplex met 36 sociale huurappartementen. Het complex ligt in een groene omgeving, dichtbij winkelcentra. Er is ook een bushalte dichtbij.