Vanuit wijkservicecentrum Binders verrichten mensen met een beperking werkzaamheden voor winkels, bedrijven, organisaties en particulieren. Binders is een gezamenlijk initiatief van de zorgorganisaties Raamwerk en de Gemiva-SVG Groep.

Voor wie?

Wijkservicecentrum Binders is onder andere voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een stoornis in het autistische spectrum. 

Niet-aangeboren hersenletsel

Binnen wijkservicecentrum Binders is er bijzondere aandacht voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Hierbij wordt er veel samengewerkt met andere organisaties en wordt er geïnvesteerd om de zorg en begeleiding van deze doelgroep zo optimaal mogelijk te krijgen.
Iedere maandag- en donderdagochtend zijn er activiteiten, speciaal voor deze doelgroep, waarin lotgenotencontact centraal staat. Eens per maand is er aansluitend hierop een NAH-lunch.

Stagiaires en schoolverlaters

Stagiaires vanuit het speciaal onderwijs zijn van harte welkom. Zij kunnen met alle werkzaamheden en trainingen meedoen.

Speciaal voor schoolverlaters van het speciaal onderwijs is Binders een training gestart. Daarbij komen verschillende aspecten aan bod zoals
  • Solliciteren kun je leren
  • Competenties
  • Bewustwording
  • Oefenen in de praktijk
  • Stage

Begeleiding

Er wordt niet alleen gewerkt met professionele hulpverleners. Ook vrijwilligers en stagiaires werken mee. Zij worden door de medewerkers van beide organisaties ingewerkt en begeleid. 

We werken met een portfolio waarin de ontwikkeling van de cliënten wordt bijgehouden. Voor ieder nieuw behaalde vaardigheid of afgeronde training ontvangt de cliënt een certificaat. Op welke vaardigheden er getraind wordt, mag de cliënt zelf bepalen.

Het gebouw en de omgeving

Binders is gevestigd in Katwijk aan de Rijn, in een ruimte van de katholieke kerk aan de Kerkstraat.

Interesse?

Er zijn veel mogelijkheden. Heb je interesse en wil je meer weten? Stuur een mail naar olga.werkhoven@gemiva-svg.nl.