Het uitgangspunt van Wijkservicecentrum Zij aan Zij is de wederkerigheid zoals beschreven in de WMO. Dat betekent dat de activiteiten ten dienste staan van de omgeving. Er wordt voor die diensten niet betaald, maar wel een tegenprestatie geleverd.

Binnen het concept van het Wijkservicecentrum gaan we uit van de totale eigen regie van de cliënt. Er is dus ook geen sprake van een vast activiteitenprogramma. Elke cliënt bepaalt in overleg met de begeleiding hoe zijn/haar wensen, ideeën en ontwikkelvragen vorm gegeven gaan worden.

Elke cliënt heeft zijn/haar eigen rooster. Daarin werken ze soms samen met anderen en soms alleen. De ene keer werken ze buiten, de andere keer binnen. Alles behoort tot de mogelijkheden.