Cliënten kunnen bij Zuidwester deelnemen aan zowel individuele als gezamenlijke activiteiten. Iedere dag heeft een ochtend- en middagprogramma. Afhankelijk van wat een cliënt kan en wil, kan hij of zij deelnemen aan bijvoorbeeld:

  • ontwikkelingsactiviteiten (denk hierbij aan werken en spelen op de computer en werken aan bijvoorbeeld zelfredzaamheid);
  • arbeidsmatige activiteiten, zoals het vouwen van de was en licht industrieel werk;
  • ophalen en inzamelen van karton en glaswerk, papier prikken in de omgeving;
  • muziek, beweging, voorlezen, wandelen, snoezelen.
Eén dag per week gaat een groep cliënten met begeleiding naar Gemiva locatie Kwekerij Groei & Ontwikkeling (Nachtegaallaan, Leiden) om daar werkzaamheden in de kas te verrichten.