In De Schalm is naschoolse opvang georganiseerd door de Gemiva-SVG Groep.

Je kunt echter alleen nog dit jaar gebruik maken van de naschoolse opvang.
De naschoolse opvang stopt per 1 januari 2020.


Activiteiten

De naschoolse opvang in De Schalm is voor kinderen met een beperking. Ze kunnen hier activiteiten doen die aansluiten op hun leeftijd en mogelijkheden. Tijdens de naschoolse opvang kan gebuik gemaakt worden van de ruimtes van De Schalm. Bijvoorbeeld de gymzaal en de buitenspeelplaats. De begeleiders vinden het belangrijk dat de kinderen samenspelen. Ook zorgen ze voor structuur.

Openingstijden

De naschoolse opvang is open op dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.00 uur. De kinderen kunnen door hun ouders tussen 17.00 en 18.00 uur worden opgehaald.

Financiën

De kosten van de naschoolse opvang worden betaald vanuit de Jeugdwet op basis van een beschikking. Ouders kunnen deze beschikking aanvragen via de sociale wijkteams in hun wijk. De MWD-er van de school of een consulent van MEE kunnen ouders ondersteunen bij hun aanvraag. Zodra de beschikking binnen is, kunnen ze een afspraak maken voor een intakegesprek met onze medewerker(s) en de startdatum bespreken.

Meer weten en/of aanmelden?

Meer informatie over de naschoolse opvang is te verkrijgen bij Madelon Tazelaar, zorgbemiddelaar van de Gemiva-SVG Groep, telefoon 088 20 52 400 of bij Ellen Lam, telefoon 06 46 74 12 31. Zij zijn beiden bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Je kunt ook meer informatie lezen in de Folder Naschoolse opvang.