Bij de Ambulante Dienst Rotterdam kunnen mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel terecht. Ook mensen die om een andere reden ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij de Ambulante Dienst.

Zij krijgen thuis ondersteuning en begeleiding bij allerlei zaken zoals: 

  • het indelen van de dag;
  • het beheren van financiën en administratie;
  • het aanvragen van hulpmiddelen;
  • het in stand houden van het (sociale) netwerk;
  • het leren omgaan met hun beperkingen.
Bekijk voor meer informatie de folder over de Ambulante Dienst Rotterdam.