Als combinatie zetten Ipse de Bruggen, de Gemiva-SVG Groep en Middin (via onderaanneming) zich gezamenlijk in voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen. We zijn gespecialiseerd in het bieden van multidisciplinaire ondersteuning van jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking. Wij beschikken over mogelijkheden van dagbehandeling op één van onze locaties.

Wat kun je van ons verwachten

Iedere jeugdige heeft de basisbehoefte om te groeien, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Ons uitgangspunt is om ieder kind, ongeacht beperking, zo goed mogelijk te laten functioneren en mee te laten doen in deze maatschappij. Wij bereiken dit door elke hulpvraag te benaderen als maatwerk en samen met de jeugdige zelf, ouders, en professionals gezamenlijk te bepalen welke talenten verder ontwikkeld kunnen worden. Uiteraard hebben wij de expertise in huis op het gebied van methodisch werken, schakelen wij expertise in daar waar nodig en wordt iedere jeugdige of gezin ondersteunt door een ervaren en deskundige begeleider.

Met wie werken wij samen

De expertise van onze onderaannemers maakt ons expertise palet compleet. Wij werken samen met Parnassia Groep, Jeugdformaat en Koninklijke Visio. 

Actuele wachttijden

GIJS Rotterdam heeft verspreid over Rotterdam verschillende locaties en medewerkers met diverse deskundigheid om er voor te zorgen dat de cliënt zo snel mogelijk de meest passende hulp krijgt. Voor de actuele informatie bel je met onze afdeling zorgbemiddeling, telefoonnummer 088 205 24 00 of contact ons per mail zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl.

Breed scala

Ipse de Bruggen, de Gemiva-SVG Groep en Middin bieden al jarenlang een breed scala aan ondersteuning voor vele mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Door middel van deze intensieve samenwerking binnen Rotterdam wordt de expertise en deskundigheid nog meer versterkt waardoor wij nog beter aan kunnen sluiten bij de hulpvraag. Voor ons is iedere hulpvraag uniek.

Contactgegevens

Aanmeldingen/vragen over GIJS; afdeling zorgbemiddeling,
Email: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl  telefoonnummer: 088-205 2400 (08.30-16.30).