We zetten het uitluistersysteem in om goede zorg te kunnen bieden. Hiermee kunnen we 's nachts op een afstand over cliënten waken. We doen dit alleen bij cliënten waar dat nodig is. Er zit de hele nacht iemand bij het uitluistersysteem.

Het uitluistersysteem is een systeem waarmee op afstand geluid uit de kamer van de cliënt kan worden gehoord. Dit is alleen een ondersteunend middel. Wil je weten wat de mogelijkheden van het uitluistersysteem zijn? Kom dan naar één van de Open nachten.

Het uitluisteren is een ingrijpende inbreuk op de privacy van de cliënt. Het valt dan ook onder het gebruik van middelen en maatregelen. De Centrale Nachtzorg luistert alleen cliënten uit als de persoonlijk begeleider aangeeft dat dat nodig is. De persoonlijk begeleider gaat hierover in gesprek met de cliënt en de cliëntvertegenwoordiger. Daarna wordt het in het ondersteuningsplan gezet.

Via het uitluistersysteem is het mogelijk om andere huisautomatisering (domotica) te gebruiken. Dat zijn elektronische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een deurverklikker of alarmknop. Ook camera's vallen hieronder. Deze middelen gebruiken we om risico's te verminderen. Soms ook als vervanging voor het uitluisteren. Als zulke hulpmiddelen nodig zijn voor een cliënt kijken we samen met de contactpersoon welke middelen goed zijn. We handelen daarbij in overeenstemming met onze uitgangspunten en volgens de vastgestelde procedure. De locatiemanager, arts of gedragsdeskundige overlegt met de locatiemanager van de Centrale Nachtzorg wanneer inzet van domotica nodig is of wanneer daarin iets verandert.

Als er door een storing niet uitgeluisterd kan worden, wordt er direct actie ondernomen. Als de locatie buiten Swetterhage is, wordt deze direct geïnformeerd.

Het is belangrijk om interne en externe verhuizingen van cliënten op tijd te melden bij de contactpersoon en via nachtdienst.swetterhage@gemiva-svg.nl. Dan zorgen we ervoor dat voor elke cliënt de juiste kamer wordt uitgeluisterd en de juiste hulpmiddelen zijn ingesteld.