De Centrale Nachtzorg waakt op afstand over cliënten die zich op verschillende locaties van de Gemiva-SVG Groep bevinden.

De Centrale Nachtzorg waakt over hen door middel van een uitluistersysteem. Ook levert het team directe zorg aan de cliënten die op het terrein van Swetterhage wonen.

PC2

PlanCare 2, oftewel PC2, is een systeem dat binnen de Gemiva-SVG Groep gebruikt wordt. Hierin staan de rapportages van de cliënten. Via PC2 krijgt de Centrale Nachtzorg aan het begin van de nacht informatie over de cliënten. Dit krijgen ze van de collega's die overdag hebben gewerkt. Als er calamiteiten of bijzonderheden zijn, bellen die collega's naar de Centrale Nachtzorg. Dan weet het team goed wat de bijzonderheden voor die nacht zijn. Aan het einde van de nacht zet de Centrale Nachtzorg ook weer een rapportage in PC2. Als het nodig is, bellen zij met de collega's van een locatie.
Afspraken omtrent de nachtzorg zijn vastgelegd in Plancare onder het kopje Informatie nachtzorg.

De zorg

In de nacht maken we voor de cliënten die op Swetterhage wonen onderscheid in 3 soorten zorg:
  • Voorwaardenscheppende zorg: zorg die nodig is zodat de cliënt goed kan slapen. Bijvoorbeeld een nachtlampje of donkere gordijnen. Zie ook de tips voor een goede nachtrust.
  • Geplande zorg: zorg die voor het begin van de nacht al vast staat. Deze zorg is nodig om de cliënt een goede en veilige nachtrust te bieden. Geplande zorg gebeurt in overleg met de persoonlijk begeleider.
  • Ongeplande zorg: zorg die niet van te voren vast staat. Door middel van het uitluistersysteem hoort het team of de cliënt zorg nodig heeft. We vinden het hierbij belangrijk om cliëntgericht te werken. En om de cliënt niet onnodig wakker te maken.

Communicatie

Om zo goed mogelijk voor de cliënten te zorgen, is goede communicatie met de persoonlijk begeleiders belangrijk. Naast de dagelijkse overdrachten werkt de Centrale Nachtzorg met contactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de locaties. Als er veranderingen of problemen zijn rond de nachtzorg voor een cliënt, zijn de contactpersonen degenen die in gesprek gaan met de persoonlijk begeleider.

Telefoonnummers Centrale Nachtzorg

Het algemene telefoonnummer van de Centrale Nachtzorg is 071 58 06 169.
Is bovenstaand nummer niet bereikbaar? Bel dan naar 06 50 61 41 39 of 06 46 40 54 72.

Contactpersonen Centrale Nachtzorg Swetterhage

Namen Email adressen Woningen
Rik Ens
Sjors van Rijn

Rik.Ens@gemiva-svg.nl
Sjors.van.Rijn@gemiva-svg.nl
 
Jakweide 101 t/m 107
Robert Zuyderhoff
Jolanda van Maaren
 
Robert.Zuyderhoff@gemiva-svg.nl
Jolanda.van.Maaren@gemiva-svg.nl
 
Wieken 39/40
Zwartbontweide  10/12
Jakweide 110, 112,114 & 116
 
Magda Michiels
Gera van Eekelen
Connie Jansen na pensioen Gera
Magda.Michiels@gemiva-svg.nl
Gera.van.Eekelen@gemiva-svg.nl
Connie.Jansen@gemiva-svg.nl
 
Roskam
 13,14,15 &16

Miriam Ferwerda
Louis Verver
 
Miriam.Ferwerda@gemiva-svg.nl
Louis.Verver@gemiva-svg.nl
Jakweide115 & 117
Bernadette Kraan
Colinda Slewe

Bernadette.Kraan@gemiva-svg.nl
Colinda.van.Dobben.De.Bruyn@gemiva-svg.nl
 
Zwartbontweide  9 &11
Witrikweide 2 & 4
Roodbontweide 25, 27, 29 & 31
Connie Jansen
Mirjam Hekkema

Connie.Jansen@gemiva-svg.nl
Mirjam.Hekkema@gemiva-svg.nl
 
Zwartbontweide 1 t/m 7
Jakweide 108, 111 & 113

Miriam Ferwerda
Jolanda van Maaren
 

Miriam.Ferwerda@gemiva-svg.nl
Jolanda.van.Maaren@gemiva-svg.nl
 
De 16 locaties buiten het terrein van Swetterhage die de Centrale Nachtzorg uitluistert
     
Deepali van der Poel

deepali.van.der.poel@gemiva-svg.nl
 
 
Locatiemanager  Centrale Nachtzorg