KDC De Beukenoot is een kleinschalig kinderdagcentrum in Zoeterwoude, gelegen op het terrein van Swetterhage. KDC De Beukenoot biedt dagbesteding aan kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Veelal in combinatie met autisme en/of moeilijk verstaanbaar gedrag.

Voor wie?

KDC De Beukenoot is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met autisme, veelal in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ook is er sprake van een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

De kinderen die De Beukenoot bezoeken zijn tussen de 7 en 18 jaar oud. Wanneer de kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken, gaan wij op zoek naar een passende vervolgplek voor de dagbesteding. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders/vertegenwoordigers van het kind.

Begeleiding

De Beukenoot biedt een warme, veilige omgeving waarin we de ontwikkeling van het kind stimuleren. Aan de hand van diverse observaties stellen we de hulpvraag vast. Op grond hiervan maken we een ondersteuningsplan. Dit plan is het uitganspunt bij de behandeling en begeleiding van het kind. Wij werken ontwikkelingsgericht en maken gebruik van Totale Communicatie. Hierbij gebruiken we verschillende communicatiemiddelen naast elkaar, zoals gesproken taal, gebaren, pictogrammen, foto’s, voorwerpen, lichaamshouding en mimiek. Deze worden afgestemd op het communicatieniveau van het kind.

Binnen KDC De Beukenoot werken we met verschillende begeleidings-/behandelmethodes. In overleg met de gedragsdeskundige en ouders wordt de methode gekozen die het beste bij het kind past. Hierbij kun je denken aan:

De groepen

KDC De Beukenoot bestaat uit 4 groepen van elk 5 tot 6 kinderen. Elke groep heeft minimaal twee begeleiders waaronder een persoonlijk begeleider en een groepsbegeleider. Ieder kind heeft zijn eigen persoonlijk begeleider. Wanneer nodig worden de kinderen individueel begeleid. We werken veel samen met woonlocatie Jakweide 115 en 117.

De medewerkers

KDC De Beukenoot maakt gebruik van de volgende deskundigen en ondersteunende diensten:
 • Gedragsdeskundige
 • Logopedist
 • Speltherapeut
 • AVG arts
 • Bewegingsagoog
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Administratief medewerker
De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de medewerkers. Jaarlijks lopen leerlingen en stagiaires van diverse opleidingen hun stage bij KDC De Beukenoot.

Het gebouw en de omgeving

Het gebouw van KDC De Beukenoot bevindt zich op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude. De Beukenoot is 5 dagen per week open van 9.15 tot 15.15 uur. Wij zijn alleen gesloten op feestdagen.

In het gebouw zijn 5 groepsruimtes. Verder heeft de locatie de volgende faciliteiten:

 • Motoriekruimte
 • Eigen tuin aansluitend aan groepsruimte
 • Tovertafel
 • Individuele ruimtes
 • Snoezelkamer
 • Keuken volledig ingericht

Daarnaast maken wij gebruik van de faciliteiten op het terrein van Swetterhage (o.a zwembad en grote gymzaal).