Facilitaire zaken Swetterhage is verantwoordelijk voor de uitvoering van de faciliteiten op Swetterhage. Denk aan: catering, zaalverhuur, was, schoonmaak, afvalverwijdering, post, vervoer, audiovisuele ondersteuning, reparaties en onderhoud van gebouwen.

Vraag stellen of storing melden?

Wil je een storing of defect melden? Of een facilitaire dienst aanvragen? Mail of bel met Adri Kerkvliet. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 14.30 uur. Het telefoonnummer is 6170 (intern) of 071 580 61 70. Het mailadres is mpfz@gemiva-svg.nl.

Je kunt hiervoor gebruik maken van één van deze formulieren:

Ruimte reserveren

Wil je een (vergader)zaal reserveren? Bel ons of mail ons het aanvraagformulier Facilitaire Zaken en laat ook weten wanneer je van welke ruimte en extra faciliteiten gebruik wilt maken (beamer, laptop, lunches, e.d). Wij leveren standaard koffie en thee.

TV en internet voor cliënten

In onderstaand documentje staat welke faciliteiten er zijn voor de cliënten op het gebied van telecommunicatie, en hoe cliënten op individuele basis extra diensten kunnen kopen.

Diverse afdelingen

Bij het Facilitair Meldpunt komen alle aanvragen, bestellingen en meldingen binnen. Verschillende afdelingen voeren de dienstverlening uit. Klik hieronder verder naar de verschillende afdelingen.

Veiligheid

Er is ook een Kerngroep Veiligheid. Deze mensen proberen te zorgen voor een beschermd en beschut leefterrein zonder gevaren.

Meer informatie

Facilitair Meldpunt Swetterhage
Locatie: Blankaartweg 2, Zoeterwoude
Telefoon: 071 580 61 70
Mailadres: mpfz@gemiva-svg.nl
Openingstijden: 08.00 uur tot 14.30 uur