Het Servicecentrum in Gouda en het kantoor van Swetterhage hebben een receptie. De receptie is een wegwijzer voor cliënten, bezoekers en medewerkers. De receptionisten hebben het overzicht over automatische brandmelding en deurvergrendelingen. Ze houden toezicht op de locatie en signaleren misstanden.

Zaken waarvoor je bij de receptie terecht kunt, zijn:
  • het afgeven of opvragen van gevonden voorwerpen; 
  • het melden van de aanwezigheid van ongewenste personen in het gebouw; 
  • het gebruik van een dienstfiets of auto (Gouda);
  • het reserveren van een ruimte (Gouda);
  • het reserveren van taxi’s;
  • het reserveren van bussen voor vakantie-uitstapjes (Swetterhage);
  • het reserveren van het zwembad en de bewegingszaal (Swetterhage);
  • het behandelen van het binnenkomende telefoonverkeer;
  • het verdelen van de externe en interne post;
  • het uitlenen van sleutels.

Meer informatie

Receptie Swetterhage
Locatie: Blankaartweg 2, Zoeterwoude
Telefoon: 071 580 61 00 (toestelnummer 9)
Telefoon bij calamiteiten: 6666
Mailadres: receptie@gemiva-svg.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
Medewerkers: Els van Wolseren-Penseel en Joyce Bresser-Oosterhuis 
 
Receptie Servicecentrum
Locatie: Bleulandweg 1b, Gouda
Telefoon: 0182 57 58 00
Mailadres: receptie-servicecentrum@gemiva-svg.nl
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 08.30 – 16.00 uur.
Vrijdag van 08.30 - 15.30 uur.
Medewerkers: Franzis Prevo, Jacky van der Sluys en Karin Huizer