Zwartbontweide 1, 3, 9 en 11 zijn 4 woningen op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude. Hier wonen ouderen met een verstandelijke beperking.

Voor wie?

Zwartbontweide 1, 3, 9, 11 is een woonlocatie op Swetterhage waar 32 cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking van verschillende leeftijden wonen. De cliënten zijn allen ouder wordend. Er is sprake van uiteenlopende beperkingen. Zo is de ene cliënt mobiel en is de andere afhankelijk van een rolstoel. En is de ene cliënt verbaal sterk terwijl voor de ander de verbale communicatie ondersteund wordt met bijvoorbeeld gebaren. Moeilijk verstaanbaar gedrag, autisme, alzheimer en psychiatrische ziektebeelden komen voor binnen deze cliëntengroep. Doordeweeks gaan de meeste cliënten dagelijks naar een activiteitencentrum. Sommigen blijven thuis of krijgen vanuit huis activiteiten aangeboden. De interactie tussen de cliënten kan weleens een interessante uitdaging zijn voor de begeleiders. Op deze locatie staat de “eigen regie” voorop. Een veilig en warm thuis is belangrijk voor al onze cliënten. 

Begeleiding

Elke woning heeft een team van begeleiders. In elk team zitten persoonlijk begeleiders, begeleiders en leerlingen. Daarnaast werken er ook invalkrachten, stagiaires en vrijwilligers. De cliënten worden begeleidt aan de hand van hun ondersteuningsplan. Daarin staat welke zorg en begeleiding een cliënt nodig heeft. We kijken altijd wat er goed gaat en wat er beter kan. Dan passen we dat aan in het ondersteuningsplan. Medewerkers leren hoe ze medische handelingen moeten doen. ’s Nachts is er een centrale nachtdienst. Zij waken over de cliënten met een uitluistersysteem en verzorgen de cliënten als dat nodig is.

Het gebouw en de omgeving

De 4 woningen liggen op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude. Alle woningen zitten op de eerste verdieping van het gebouw. In de woning is een centrale woonkamer. Alle cliënten hebben een eigen slaap/zitkamer met badkamer.