Agathahoeve in Oostvoorne is een kinderboerderij van de Gemiva-SVG Groep aan de rand van de duinen bij Oostvoorne.

Voor wie?

In de kinderboerderij werken volwassen mensen met een verstandelijke handicap, soms met bijkomende psychiatrische beperkingen. Zij hebben behoefte aan regulier werk, maar zijn hiertoe door hun beperkingen (nog) niet in staat. Werken op Agathahoeve of bij cadeauwinkel en lunchroom Bij Tante Agaath in Rockanje is dan een goed alternatief. De meeste cliënten wonen in woonlocatie Agathahuis van de Gemiva-SVG Groep, naast de kinderboerderij. 

Begeleiding

De cliënten krijgen bij hun werkzaamheden ondersteuning van vaste begeleiders en vrijwilligers. Ook werken er leerlingen en/of stagiaires. Waar nodig worden hulpmiddelen en aanpassingen gerealiseerd, waardoor de cliënten zelfstandig kunnen werken. De dagelijkse leiding is in handen van de locatiemanager. Waar nodig kunnen begeleiders een beroep doen op een gedragsdeskundige.

Het gebouw en de omgeving

Kinderboerderij Agathahoeve staat op het terrein van het Agathahuis in Oostvoorne. De kinderboerderij heeft een binnen- en een buitenruimte. De binnenruimte bestaat uit een bezoekersruimte en een werkruimte voor de cliënten. De buitenruimte bestaat uit verschillende stallen, hokken en een terras voor bezoekers.