Kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking én het gezin waarin zij wonen ondersteunen. Dat is waar de medewerkers van de Ambulante Dienst Goeree-Overflakkee voor staan.

Medewerkers van de Ambulante Dienst Goeree-Overflakkee ondersteunen volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking op Goeree-Overflakkee. Dit kan een (lichte) verstandelijke beperking zijn, een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Soms is er sprake van bijkomende problematiek, zoals autisme of een gedrags- of psychiatrische stoornis. Ook mensen die om een andere reden ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving kunnen een beroep doen op de Ambulante Dienstverlening. De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen leefomgeving van de cliënten. Bij kinderen kan ook begeleiding op de peuterspeelzaal, op het kinderdagverblijf en op school worden geboden.

Doel van de begeleiding bij volwassenen is dat ze hun leven zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vormgeven. De hulpvragen zijn heel verschillend en liggen op praktisch, financieel, pedagogisch en/of psychosociaal gebied.

Doel van de begeleiding bij kinderen is ondersteuning te bieden aan het kind, de ouders en begeleiders/leerkrachten in hun zorgtaak voor het kind. De invulling van de begeleiding is verschillend. Dit hangt af van de mogelijkheden van het kind en het gezin.

De ambulante dienst kan ook opvoedondersteuning geven aan ouders die zelf een beperking hebben.