Dit is de pagina van de Regionale Medezeggenschapsraad (RMR) van de locaties op de Zuid-Hollandse Eilanden. Hier staat informatie over de RMR, haar leden en de notulen van de vergaderingen.

Ouders die een thema willen inbrengen voor de RMR kunnen dit doen voor de betreffende vergaderdatum via de locatiemanagers Rianne Terlouw of  Monique Karsbergen.

Samenstelling RMR

Bekijk de leden van de RMR en hoe je hen kan bereiken.

Notulen en jaarverslagen

2020
Jaarverslag van de RMR 2020

2019
Jaarverslag van de RMR 2019

Notulen van de RMR-vergadering van september 2019
Notulen van de RMR-vergadering van juni 2019
Notulen van de RMR-vergadering van februari 2019