In de regionale medezeggenschapsraad (RMR) Hoeksche Waard zitten cliëntertegenwoordigers van de verschillende locaties van de Gemiva-SVG Groep in de Hoeksche Waard. Op deze pagina staan de meest recente notulen van de RMR-vergaderingen.