Activiteitencentrum Symfonie is één van de locaties van de dagbesteding in de Hoeksche Waard. In het gebouw van AC Symfonie zijn drie groepen voor volwassenen en één groep van kinderdagcentrum KleurRijk gevestigd. Naast de drie inpandige AC groepen zijn ook Groen&Creatief en Boezem&Co onderdeel van activiteitencentrum Symfonie. De diverse activiteiten die aangeboden worden zijn passend bij de vraag van de cliënt. Symfonie is één van de locaties van de dagbesteding Hoeksche Waard van Gemiva.

Voor wie?

In activiteitencentrum Symfonie komen voornamelijk volwassenen met een verstandelijke beperking. Er is ook plaats voor mensen met een lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en voor mensen die om een andere reden behoefte hebben aan dagbesteding. Door hun beperking zijn zij (nog) niet in staat betaald werk te verrichten. Dagbesteding is dan een goed alternatief. Waar mogelijk komen zij zelfstandig naar Symfonie. Er is beperkt groepsvervoer mogelijk.

Begeleiding

In Symfonie werkt een vast team begeleiders. Iedere cliënt heeft één begeleider die fungeert als persoonlijk begeleider (pb-er). Deze is eerste aanspreekpunt voor zowel de cliënt als zijn achterban. Ook zijn er leerlingen en stagiaires werkzaam. Bij veel activiteiten wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers.

De kosten

Om voor een plaats in een activiteitencentrum in aanmerking te komen is een indicatiestelling van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of via de gemeente een WMO beschikking (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) nodig. Het CIZ geeft een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie af. Deze zorg kan worden gefinancierd in ZIN of PGB. De medewerkers van onze afdeling Zorgbemiddeling kunnen u hier verder over informeren.

Symfonie is één van de locaties van de dagbesteding Hoeksche Waard van Gemiva.