WerkSaam Plus is een activiteit in de regio Oud-Beijerland van de Gemiva-SVG Groep om mensen deel te laten nemen aan de samenleving. Precies zoals de Participatiewet het bedoelt.

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een beperking in de Hoeksche Waard. Door die beperking is betaald werk niet altijd haalbaar. Dagbesteding is één van de alternatieven. De Gemiva-SVG Groep heeft hiervoor verschillende mogelijkheden in de Hoeksche Waard. Een aantal cliënten geeft aan ook wel voor bedrijven of organisaties te willen werken. WerkSaam Plus maakt het mogelijk door hen hierin te begeleiden.
 

Ervaringen

De Gemiva-SVG Groep heeft al ruime en goede ervaringen met mensen die bij bedrijven of organisaties werken. Het gaat vaak om ondersteunende werkzaamheden, terugkerende overzichtelijke taken of tussendoorklussen, zoals het verzorgen van een mailing, magazijn ordenen, planten water geven, oud papier ophalen. Cliënten van WerkSaam Plus hebben bijvoorbeeld conciërgewerkzaamheden op een school, verzorgen activiteiten in een verzorgingstehuis, folderen voor diverse ondernemers, doen aan tuinonderhoud, prikken vuil in de gemeente en schenken koffie tijdens evenementen. Daarnaast biedt WerkSaam Plus werkzaamheden op de locaties van de Gemiva-SVG Groep, zoals sorteerwerk dat bij bedrijven opgehaald wordt. 
 

Inzet

De begeleiders zorgen dat de WerkSaam Plus-medewerkers kunnen meewerken in de maatschappij. Zij bieden hen en het bedrijf of organisatie ondersteuning. Voor sommige medewerkers is dat in het begin intensief en kan die begeleiding op den duur meer op afstand. Anderen blijven ondersteund worden door WerkSaam Plus bij hun werkzaamheden. Bedrijven en organisaties hebben er dan medewerkers bij voor werkzaamheden waar ze zelf niet aan toe komen. WerkSaam Plus verwacht van bedrijven en organisaties dat zij hun medewerkers opnemen als een gelijkwaardige medewerker en hen het gevoel geven erbij te horen. 
 

Kosten

WerkSaam Plus werkt op basis van profit en non-profit. We gaan graag met bedrijven en organisaties in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat we van elkaar mogen verwachten.
 

Interesse?

Heeft u interesse in een samenwerking met WerkSaam Plus? Neem dan contact met ons op via werksaam@gemiva-svg.nl.