• De Hersenz-behandellocatie in Gouda houdt op 23 augustus 2018 open huis. Bezoekers zijn welkom tussen 15.00 en 18.00 uur aan de Jac. P. Thijsselaan 47. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 • Vorig jaar konden cliënten hun hartenwens indienen in verband met het 50-jarig jubileum van Gemiva. Vervolgens was het aan medewerkers de mooie taak om die wensen te realiseren.

 • Onze Hersenz-behandellocatie in de regio Leiden verhuist in oktober. We gaan van de tijdelijke huisvesting op Swetterhage (Zoeterwoude) naar een pand van GGZ Rivierduinen aan de Sandifortdreef in Leiden. Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. In de regio Leiden verzorgt de Gemiva-SVG Groep dit programma.

 • In Land voor Water in Moordrecht is een kamer vrij voor een (jong)volwassene met een lichte tot matige verstandelijke beperking (ZZP VG03). Ben je op zoek naar een woonplek voor je kind of voor jezelf? Is het belangrijk dat er 24 uur per dag begeleiding in de buurt is? Dan is deze gezellige woonplek misschien wel wat voor jou.

 • De Raad van Toezicht heeft recent afscheid genomen van zijn leden Jo Fijen en Pim Zoeteweij.

 • Gemiva krijgt een eigen radiozender! Radio Gemiva zal vanaf oktober door de ether schallen. Wekelijks zal dan een radio uitzending worden verzorgd door een enthousiaste 'radio crew'.

 • Wie kent ze niet, de komische maar ook hele drukke puzzels van Jan van Haasteren. Er blijkt een hele wereld van fanatieke puzzelliefhebbers omheen te zitten. Soms ontbreekt er wel eens een puzzelstukje. Begeleidster Crista Scherpenisse van activiteitencentrum Spoorzicht in Dordrecht wist van het compleet maken van puzzels een activiteit te maken voor een hele groep cliënten die daarmee een zinvolle dagbesteding heeft.

 • De Hersenz-behandellocatie in Gouda houdt op 23 augustus 2018 open huis. Bezoekers zijn welkom tussen 15.00 en 18.00 uur aan de Jac. P. Thijsselaan 47. Vooraf aanmelden is niet nodig. Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. In de regio Midden-Holland verzorgt de Gemiva-SVG Groep dit programma.

 • Met de service MijnDossier! kunnen cliënten en verwanten meelezen met het ondersteuningsplan en de rapportages. Steeds meer mensen maken hier gebruik van.

 • Op 27 september reikt Care2Care voor de 6e keer de jaarlijkse ZorgAward uit. De Award gaat deze keer naar het beste idee om duurzame inzetbaarheid en vitaliteit op de werkvloer te bevorderen. Initiatieven die vaak op de werkvloer zelf worden bedacht. Met de ZorgAward geeft Care2Care deze ideeën een podium en een mogelijkheid om verder uitgewerkt te worden.

 • Onze collega's Elise van der Giessen en Merel van Zoelen hebben beiden een boek geschreven over oplossingsgericht werken. Elise schreef in samenwerking met Hetty Verzaal het boek 'Samen werkt het beter' over oplossingsgericht werken in de gehandicaptenzorg. Merel schreef samen met Wouter de Boer het boek 'Hoofdstuk Opgelost' over oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel. Op 21 en 27 juni presenteerden zij deze boeken.

 • De Gemiva-SVG Groep start met het realiseren van gezinshuizen. Hiervoor zijn we op zoek naar gezinshuisouders.

 • Zaterdag 23 juni was Gouda de stad voor Roze Zaterdag. De Gemiva-SVG Groep sluit met enkele andere zorgaanbieders in Gouda hierbij aan.

 • In het pinksterweekend heeft voor het eerst een team van Gemiva meegedaan aan de Roparun. Op vrijdagavond 8 juni werd de totale opbrengst bekend gemaakt en het is weer een heel mooi bedrag!

 • Jennifer is begeleider bij de Gemiva-SVG Groep en heeft een bijzonder boek geschreven.

 • Diverse cliënten van Swetterhage exposeren vanaf 30 mei vol trots hun kleurrijke kunstwerken in het Atrium van het CAK in Den Haag. In het bijzijn van onze talentvolle cliënten werd de expositie op dinsdag 29 mei officieel geopend.

 • Voor cliënten die op eigen gelegenheid naar de dagbesteding komen, hebben we binnen Gemiva een regeling. Deze regeling is nu aangepast.

 • Onlangs is de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 - eenvoudig verteld’ bijgewerkt. In deze brochure wordt in eenvoudige taal informatie en uitleg gegeven over vier wetten: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

 • Studenten van het Da Vinci College (afd. Financiële Beroepen) in Dordrecht hebben ook dit jaar weer de belastingaangifte verzorgd voor een groot aantal cliënten van de Ambulante Dienst van de Gemiva-SVG Groep. Een echte win-winsituatie.

 • Op zaterdag 12 mei is er in de Hoeksche Waard een fietstocht langs verschillende locaties van zorgorganisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking. De fietstocht is voor iedereen, jong en ouder. Op deze dag wordt kunst geëxposeerd die door cliënten van de zorgaanbieders samen met bekende kunstenaars in de Hoeksche Waard is gemaakt en verbeeldt hoe het is om te leven met een beperking.