Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet strengere coronamaatregelen aan. Nederland bevindt zich in een nieuwe coronagolf. “Ook bij de Gemiva-SVG Groep zien we weer meer besmettingen bij cliënten en medewerkers”, constateert Gerard Gerding van de Raad van Bestuur. “We hebben grote zorg over de consequenties van deze coronagolf voor de komende herfst- en wintermaanden.”

“Die zorg betreft in de eerste plaats de gezondheid van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarbij maken we ons zorgen over de personeelsbezetting op locaties. We zien dat die door besmettingen, testen en quarantaine flink onder druk kan komen te staan. We blijven iedereen daarom vragen om heel alert te zijn op de algemene maatregelen: handen wassen, thuis blijven bij klachten, enzovoort. En om steeds kritisch te blijven kijken naar activiteiten in grotere groepen waar een verhoogd risico op besmetting is. Zijn die activiteiten echt nodig? Kunnen we ze op een andere manier organiseren of misschien verplaatsen naar het voorjaar? Laten we met elkaar doen wat kan om de continuïteit van de zorg zo veel mogelijk zeker te stellen.”
 

Boostervaccinatie

Eén van de maatregelen die het kabinet op 12 november bekend maakte, is de derde vaccinatie van zorgmedewerkers en mensen die in een zorginstelling wonen, de zogenaamde ‘boostervaccinatie’. Hierover weten we op dit moment het volgende:
  • Cliënten die onder behandeling zijn bij de arts voor verstandelijk gehandicapten krijgen de vaccinatie eind november via Gemiva (woonlocaties op Swetterhage in Zoeterwoude, woonlocaties Fransezoom en Dorrestein in Nieuwerkerk aan den IJssel). De cliënten en/of hun ouders/vertegenwoordigers krijgen hierover op korte termijn informatie.
  • Bewoners van andere woonlocaties krijgen de vaccinatie via de GGD/huisarts. Dit start waarschijnlijk vanaf 1 januari 2022. Zodra we hierover meer weten, informeren we de bewoners die het betreft en/of hun ouders/vertegenwoordigers.
  • Zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder krijgen de vaccinatie via de GGD. Dit start waarschijnlijk half december, medewerkers ontvangen een uitnodiging thuis. Ook hierover volgt informatie zodra we meer weten.

Quarantaine bij positief geteste huisgenoot

Het kabinet kondigde ook aan dat huisgenoten van een persoon met corona voortaan weer in quarantaine moeten als ze al gevaccineerd zijn of corona gehad hebben. Het RIVM verwerkt deze wijziging op dit moment in de landelijke richtlijnen die wij volgen. Wanneer dit gebeurd is, vertalen wij dit in het beleid voor quarantaine van cliënten en zorgmedewerkers.

Knop weer om

De andere aanscherpingen van het overheidsbeleid hebben geen wijzigingen in onze coronaregels als gevolg. “Het houden van de 1,5 meter was alweer de norm en bij contacten binnen de 1,5 meter dragen we een medisch mondkapje. Tegelijkertijd stellen we vast dat de aanscherping van de landelijke coronaregels ons allemaal raakt”, reageert Gerard Gerding. “Anderhalve maand geleden leek in Nederland bijna alles weer mogelijk. Nu blijkt dat we daarover collectief te optimistisch zijn geweest. We moeten de knop helaas weer omzetten. Al wordt ons uithoudingsvermogen op de proef gesteld, de afgelopen anderhalf jaar heeft ons geleerd dat wij de situatie samen het hoofd kunnen bieden.”