Zaterdag 23 juni was Gouda de stad voor Roze Zaterdag. De Gemiva-SVG Groep sluit met enkele andere zorgaanbieders in Gouda hierbij aan.

De Gemiva-SVG Groep tekent later dit jaar in het kader van het Roze jaar Gouda het manifest Diversiteit en Inclusie in de Zorg. Met bijna 5000 cliënten, 3000 medewerkers, 1700 vrijwilligers , 300 leerlingen en 600 stagiaires is de stichting één van de grotere zorgaanbieders in Zuid-Holland met een centraal Servicecentrum in Gouda. Met het ondertekenen van het manifest bevestigt de Gemiva-SVG Groep diversiteit en inclusie te waarderen en te bevorderen binnen de organisatie.

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen met een beperking, veelal mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel. Veel cliënten hebben te maken met vooroordelen en uitsluiting. Daarom zit waardering en bevordering van diversiteit en inclusie in het DNA van de organisatie. Voor de medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires geldt hetzelfde. Diversiteit en inclusie zijn al een essentieel onderdeel van de Gemiva-SVG Groep en daarom ondertekent de Gemiva-SVG Groep met overtuiging het manifest.