Nog nooit telde Nederland dagelijks zo veel coronabesmettingen. Ook bij de Gemiva-SVG Groep zien we het aantal positief geteste cliënten en medewerkers hard oplopen. Het is op veel locaties alle zeilen bijzetten om de roosters rond te krijgen en de zorg en ondersteuning te continueren zoals we dat voor cliënten willen.

“Op veel plekken kunnen medewerkers niet werken omdat ze positief getest zijn of ziek”, schetst bestuurder Jos Hiel de situatie. “Daardoor hebben we problemen met de personeelsbezetting. Onze leidinggevenden en roostermakers doen er alles aan om dit op te lossen. Ook zien we een enorme inzet en bereidwilligheid van de collega’s die wél kunnen werken.”
“Met deze besmettingsaantallen wordt het echter wel steeds lastiger om overal de roosters rond te krijgen”, vervolgt Jos. “Daardoor zijn we nu soms genoodzaakt om een locatie gedeeltelijk of geheel sluiten. We realiseren ons heel goed wat zo’n tijdelijke sluiting van een dagbestedingsgroep of logeerhuis betekent voor cliënten en hun thuisfront. We zullen hierover altijd een zorgvuldige afweging maken en cliënten en ouders/verwanten zo goed mogelijk informeren.”
 

Vertrouwd gezicht

De continuïteit van de zorg in woonlocaties heeft prioriteit. Deze locaties kunnen niet dicht. Bij personeelskrapte binnen het vaste team zoeken we in de eerste plaats invalkrachten, waarbij roostermakers ernaar streven dat er in ieder geval één vertrouwd gezicht is voor cliënten. In uiterste noodzaak doen we een beroep op collega’s van dagbestedingslocaties of de ambulante dienst.
 

Inzet positief geteste medewerkers

“In twee van onze woonlocaties bood dit in de afgelopen week geen soelaas”, vertelt Jos Hiel. “Er wonen onder andere jongeren met een autisme spectrum stoornis en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. Voor deze jongeren is het extra belangrijk dat er mensen werken die hen enigszins kennen. Door het hoge aantal besmettingen in deze woningen – alle bewoners waren positief getest en ook een aantal medewerkers – lukte het niet het rooster rond te krijgen. Daarom hebben we als Raad van Bestuur toestemming gegeven om in deze uitzonderlijke situatie enkele medewerkers in te zetten die positief getest zijn op corona en géén klachten hebben. Dit uiteraard op basis van vrijwilligheid en onder strikte voorwaarden. We hebben op deze locatie een zogenaamd ‘cohort’ georganiseerd onder medische verantwoordelijkheid van de arts verstandelijk gehandicapten.”
 

Waardering

“We zitten in een moeilijke periode”, besluit Jos. “We zien dat velen er elke dag de schouders onder zetten om de zorg zo goed mogelijk door te laten gaan. Voor die enorme inzet spreken we graag onze dank en waardering uit.”