De arbeidsovereenkomst met de afgelopen zomer op non-actief gezette bestuurder eindigt per 1 februari 2020.

De Raad van Toezicht van de Gemiva-SVG Groep heeft in augustus 2019 besloten de arbeidsrelatie met zijn afgelopen zomer op non-actief gezette bestuurder te beëindigen. Gemiva-SVG heeft de kantonrechter gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter heeft de gevraagde ontbinding toegewezen per 1 februari 2020. Daarbij is aan de bestuurder een transitievergoeding van €75.000 toegekend, waarbij de rechter verwijst naar de Wet normering topinkomens.
 
De Raad van Toezicht nam het ontslagbesluit na een onderzoek naar signalen over mogelijk ongepast gedrag van de bestuurder tegenover een medewerkster. Uit dit externe onderzoek bleek dat dit vermoeden werd bevestigd. Dit was voor de Raad van Toezicht de reden om de bestuurder te ontslaan en vervolgens het proces tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst op gang te brengen.
 
Voorzitter Wouter de Jong van de Raad van Toezicht: “Het is en blijft voor alle betrokkenen een buitengewoon nare geschiedenis. We zijn blij dat we daar nu een punt achter kunnen gaan zetten en ons weer volledig kunnen concentreren op de kerntaak van de Gemiva-SVG Groep: goede zorg leveren aan cliënten.”