Twee van onze behandelingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (nah) worden vanaf 1 januari 2021 gefinancierd via de Zorgverzekeringswet. Het gaat om de behandeling in onze afasiecentra in Leiderdorp en Den Haag en het behandelprogramma Hersenz, dat wij in Leiden, Gouda en Dordrecht bieden. De behandelingen zitten vanaf 2021 in het basispakket.

Cliënten die de behandeling willen volgen, hebben vanaf 1 januari een doorverwijzing van de huisarts nodig. Om dit voor  huisartsen zo gemakkelijk mogelijk te maken, is de Gemiva-SVG Groep voor deze twee behandelingen te vinden in ZorgDomein, het platform dat veel artsen gebruiken om patiënten te verwijzen.

Voor de cliënten die de behandeling nu volgen, is zo’n doorverwijzing niet nodig. Hun verplichte eigen risico wordt vanaf 2021 wel aangesproken als zij de Hersenz-behandeling of die in het Afasiecentrum volgen. Net zoals dat geldt voor de mensen die vanaf 2021 instromen. 

Hersenz

Hersenz is er voor mensen met hersenletsel die na ziekenhuis en revalidatie weer thuis zijn. Eenmaal thuis wordt vaak pas goed duidelijk wat de gevolgen van het hersenletsel zijn. Soms gaan geleerde vaardigheden weer verloren. Soms is er meer tijd nodig om het geleerde thuis toe te passen. Of ontstaan er problemen in de partnerrelatie of het gezin. Onderzoek wijst uit dat  dat mensen met hersenletsel zich door het volgen van het behandelprogramma fysiek en psychisch sterker voelen en na de behandeling minder zorg en ondersteuning nodig hebben.   
Meer weten over Hersenz? Bezoek onze site.

Afasiecentrum

Het doel van het Afasiecentrum Leiderdorp en de Afasiegroep Den Haag is personen met afasie, ondanks hun beperkingen, actiever deel te laten nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Het Afasiecentrum is voor mensen die al een behandelperiode met logopedie achter de rug hebben, maar het lastig vinden om thuis de sociale bezigheden weer op te pakken. Het praatje met de buurman, een boodschap doen, een e-mail versturen, het lezen van de krant; door de afasie lukt het niet meer zoals vroeger. Afasiecentrum Leiderdorp e.o. en de dependance in Den Haag (Afasiegroep Den Haag) werken nauw samen met Basalt Revalidatie en Afasie Vereniging Nederland. 

Meer informatie over de behandeling in het Afasiecentrum vind je op:

Centrale diensten

Leiden en Leiderdorp

Haaglanden en Bollenstreek