De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) klinkt wellicht wat abstract, maar gaat over concrete zaken. De CMR is een plek waar betrokken mensen meedenken, meepraten en meebeslissen. Over belangrijke zorginhoudelijke onderwerpen die alle cliënten van de Gemiva-SVG Groep aangaan.

Pak de kans om het verschil te maken
Wij hebben weer plaats voor nieuwe, betrokken en alerte leden. Ben je positief kritisch en heb je hart voor de zorg? Kun je denken over onderwerpen die voor veel cliënten van belang zijn? Wil je dat jouw adviezen meegenomen worden in de beleidsvorming? Meld je dan als CMR-lid!
 
Wie zitten er in de CMR?
In de Centrale Medezeggenschapsraad zitten cliënten met een lichamelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. En vertegenwoordigers van cliënten met een verstandelijke beperking. Behoor jij tot deze doelgroep? En kun je je vinden in het bovenstaande? We verwelkomen je graag als nieuw lid.
 
Wat kost het mij en wat het levert het op?
Zes keer per jaar komt de CMR samen met de Raad van Bestuur, in principe op het Servicecentrum in Gouda. Maar soms ook op één van de locaties van de Gemiva-SVG Groep. Zo wil de CMR ook de contacten met de Lokale en Regionale Medezeggenschapsraden verstevigen. De resterende vergaderdata in 2019 zijn 21 mei, 2 juli, 17 september en 19 november. Het kost je ongeveer 2,5 uur per vergadering en daarnaast wat voorbereidingstijd. Je mag reiskosten declareren. Wij zijn heel blij met jouw maatschappelijke bijdrage! En jij hoort de nieuwste ontwikkelingen van de Gemiva-SVG Groep als eerste.
 
Neem plaats op de ‘Open stoel’
Wellicht wil je eerst ‘snuffelen’ of CMR-lid iets voor je is. Kom dan eens vrijblijvend naar onze ‘open stoel’. Maak een vergadering mee en vertel jouw ideeën. Dan kun je meteen zien of je hieraan bij wilt dragen.
 
Ja, ik wil lid worden bij de CMR!
Ben je enthousiast geworden? Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de CMR: Tony Aalbers via 06-83 257 562 of per e-mail taalbers@xs4all.nl Ook kun je contact opnemen met Peter Rexwinkel via 06-23 455 744.
 
TIP: Kijk op het Cliëntenweb. Bij centrale medezeggenschap kun je de agenda’s en verslagen van de afgelopen jaren inkijken.