Gert Kwakernaak wordt per 1 januari 2020 de manager van de nieuw te vormen afdeling Vastgoed & Faciliteiten. In deze dienst komt de afdeling Bouw & Huisvesting samen met de Technische Dienst en enkele facilitaire functies, zoals inkoop en vervoer. Mark van Helvoirt volgt Gert op als manager van de afdeling Financiën & Informatievoorziening. In deze dienst zijn onder gebracht de Financiële Administratie, Berichtenverkeer en interne controle, Planning & Control, Informatievoorziening en Bewonersgelden.

Drs. Gert Kwakernaak (1959) studeerde economie aan de Vrije Universiteit en werkte in verschillende functies bij de rijksoverheid. Sinds 2007 werkt hij bij de Gemiva-SVG Groep als manager Financiën & Informatievoorziening.
Mark van Helvoirt MSc (1980) studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg met specialisatie accountancy en begon zijn loopbaan in de accountancy. In 2012 stapte hij over naar de Gemiva-SVG Groep als manager Planning & Control. 

Vertrouwen

Het verheugt de Raad van Bestuur dat de functies bezet kunnen worden met ervaren managers uit de eigen organisatie. "Met deze benoemingen borgen we onze kennis en kunde en zorgen we voor de noodzakelijke stabiliteit voor de toekomst op de terreinen van financiën en vastgoed", aldus Gerard Gerding.