Steeds meer bewoners van onze woonlocaties zijn twee keer gevaccineerd. Voor deze groep is het beleid voor bezoek en quarantaine daardoor sinds kort iets versoepeld. Regelmatig klinkt nu de vraag: “Wat betekent dit voor de andere maatregelen? Kunnen we die ook versoepelen?”

Het antwoord daarop is ‘nee’. Voorlopig blijven alle maatregelen hetzelfde. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afspraken over:
  • testen bij coronagerelateerde klachten;
  • gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • isolatie bij een positieve coronatest;
  • bron- en contactonderzoek.
Medewerkers vinden al deze procedures op de themapagina Corona.

Waarom?

Vaccinatie beschermt de gevaccineerde tegen ziekte door corona: wie volledig gevaccineerd is, wordt niet meer zo ziek van corona als voor vaccinatie het geval zou zijn. We weten alleen nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch nog kan verspreiden. Daarnaast is het zo dat één tot twee weken na vaccinatie 60-90% van de mensen beschermd is tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt, is erg klein, maar niet nul. Daarom gelden voorlopig dezelfde coronaregels.