Bij de Gemiva-SVG Groep gelden per 1 juli 2020 geen centrale beperkingen meer voor bezoek in en vanuit woonlocaties en het uit logeren gaan van bewoners. Medewerkers op de locatie maken individuele afspraken met de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek in goede banen te leiden.

“Eigenlijk gaan we terug naar hoe het was voor de coronacrisis, mét de voorwaarden die voorlopig voor de hele samenleving blijven gelden”, aldus de Raad van Bestuur in een brief aan cliënten en ouders/verwanten. “Medewerkers zullen er op toezien dat iedereen zich aan de individuele afspraken en algemene maatregelen houdt. Daarnaast blijven medewerkers voorafgaand aan ieder bezoek checken of de cliënt en het bezoek vrij zijn van klachten. Dit doen we ook als een bewoner uit logeren gaat. Zijn er klachten, dan kan het bezoek of de logeerpartij niet doorgaan.”
 
> Klik hier voor de algemene bezoekregels van de Gemiva-SVG Groep  

Evenwicht tussen welzijn, veiligheid en gezondheid

We weten dat het coronavirus nog niet weg is. Als op de locatie een verdenking van corona is, dan is bezoek of uit logeren gaan tijdelijk niet mogelijk. Wij informeren betrokkenen dan direct. Als er een coronabesmetting is, dan treffen wij de maatregelen die nodig zijn. Als er geen besmettingen meer zijn, wordt de draad van bezoek en logeren weer opgepakt.
 
“Zo blijven we de komende tijd waakzaam om te zorgen voor evenwicht tussen het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van cliënten, uzelf en onze medewerkers”, zegt de Raad van Bestuur. “We zijn blij dat dit in onze woonlocaties weer kan onder redelijk ‘normale’ omstandigheden en vertrouwen er op dat we dit samen met cliënten en hun verwanten kunnen blijven doen.”

Gerelateerde Projecten: