De boostervaccinatie van bewoners van onze kleinschalige woonlocaties wordt gegeven door de GGD. Ons bereiken vragen over het moment waarop bewoners die krijgen. “Kan het sneller?” “Wij begrijpen de zorgen”, reageert Gerard Gerding van de Raad van Bestuur. “Wij doen vanuit onze rol en verantwoordelijkheid wat we kunnen om te bevorderen dat onze cliënten ook zo snel mogelijk aan de beurt zijn.”

Het gaat hier om de locaties voor ‘verblijf zonder behandeling’. Daar beheren wij het medisch dossier van de cliënten niet. Daarom kunnen wij de vaccinatie niet zelf uitvoeren. De afspraak is dat de GGD de vaccinatie organiseert. Gerard Gerding: “Onze woonlocaties hebben zich begin december volgens de landelijke afspraken bij de GGD gemeld. Nu de landelijke boostercampagne op stoom komt, zien wij dat ook graag voor de boostervaccinatie voor onze cliënten. Weest u ervan overtuigd dat we daarvoor voortdurend aandacht vragen bij de vier GGD’s in ons werkgebied. Onze brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland doet dat op landelijk en regionaal niveau.”
 
In de regio Haaglanden en Hollands Midden doen we mee aan een regionaal vaccinatie-overleg. Met andere zorgorganisaties hebben we daar onze verontrusting met betrekking tot de voortvarendheid geuit.

Vaccinatie op locatie GGD

Eén van de GGD’s adviseert ons dat bewoners die vanwege hun leeftijd al aan de beurt zijn, net als iedere andere Nederlander een afspraak kunnen maken op de GGD-vaccinatielocatie. Gerard Gerding: “Dit advies hebben we begin deze week verspreid, onder andere in een brief aan cliënten, ouders en vertegenwoordigers van de woonlocaties. Als een bewoner en/of zijn ouders/vertegenwoordigers dit willen, overleggen we graag over hoe we dit praktisch kunnen doen. Ons lukt het namelijk niet altijd om een medewerker mee te laten gaan naar zo’n individuele afspraak.”
 
De bewoners van de grootschalige woonlocaties zoals Swetterhage en die in Midden-Holland zijn inmiddels gevaccineerd. Die vaccinaties zijn volgens de landelijke afspraken uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onze medische dienst, die ook de medische dossiers van deze bewoners beheert (‘verblijf met behandeling’).