De coronacijfers gaan de goede kant op. De samenleving gaat langzaamaan open. Sectoren die ‘op slot’ zaten, kunnen weer mensen verwelkomen. Dat maakt dat we regelmatig vragen krijgen of en welke versoepelingen bij de Gemiva-SVG Groep mogelijk zijn. We maakten een overzicht.

Wij zijn tijdens de tweede en derde golf open gebleven voor cliënten. De zorg ging - vaak in aangepaste vorm - zo goed mogelijk door. Dat maakt dat wij op dit moment minder versoepelingen ervaren dan na de eerste golf. Veel van onze maatregelen blijven nog van kracht. 
 

Vaccinatiegraad

In zijn laatste advies geeft het Outbreak Management Team aan dat versoepelingen in de langdurige zorg het liefst zo veel mogelijk aansluiten bij de maatregelen die gelden in de rest van de maatschappij. Op detail zijn nog wat versoepelingen mogelijk voor die locaties waar de vaccinatiegraad onder bewoners boven de 80% is:
  • Ongevaccineerde bewoners die in quarantaine moeten vanwege een contact met iemand met corona, mogen na een negatieve test op dag 5 uit quarantaine.
  • Omdat quarantaine- en isolatiemaatregelen voor bewoners die dit niet begrijpen zeer ingrijpend zijn, kan voor volledig gevaccineerde bewoners zo nodig beleid op maat worden gemaakt. Het is belangrijk om de proportionaliteit van de maatregelen te beoordelen en de nadelige consequenties voor het welzijn af te wegen tegen het risico op (verspreiding van) infectie. Een arts kan hierover adviseren.

Basismaatregelen: ook voor mensen die gevaccineerd zijn

Handen wassen, 1,5 meter afstand houden, bij klachten: thuisblijven en laten testen. Voorlopig gelden alle basismaatregelen ook voor mensen die gevaccineerd zijn. Tot hierover andere richtlijnen komen, handhaven wij deze regels dus ook in onze locaties. De algemene bezoekregels blijven van kracht.

Mondkapjes

Preventief gebruik van medische mondkapjes binnen de 1,5 meter houden we vol zolang de GGD’s dit dringende advies handhaven. Buiten de 1,5 meter hoeft een mondkapje niet, tenzij je er zelf voor kiest.
In openbaar toegankelijke ruimtes (winkels, lunchrooms, etc.) dragen we een niet-medisch mondkapje.

Bezoek woonlocaties

Nederlanders mogen nu maximaal 4 bezoekers thuis ontvangen, met inachtneming van de basismaatregelen. Dat geldt dus ook voor de bewoners van onze woonlocaties, als dit haalbaar is binnen de mogelijkheden van de woonlocatie. 

Horeca

Onze horecalocaties mogen sinds 5 juni weer klanten binnen ontvangen.

Vervoer

De aangescherpte richtlijnen voor het vervoer van en naar de dagbesteding gelden nog steeds.
Het ministerie en RIVM hebben het OMT gevraagd advies te geven over een eventuele versoepeling. We kunnen op dit moment nog niet zeggen wanneer dat nieuwe OMT advies er zal zijn.
Voor cliënten die als één huishouden bij elkaar wonen gelden de regels voor afstand in het vervoermiddel niet (voor medewerkers wel).

Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen ingezet worden met inachtneming van de algemene maatregelen. Vrijwilligers die nog niet aan het werk zijn, ontvangen hierover via de locatie een brief van de Raad van Bestuur.

Scholingen

Noodzakelijke scholingen (o.a. Veilig Verder, Voorbehouden- en risicovolle handelingen, BHV op sommige locaties) vinden al fysiek plaats. Scholingen in kleine groepen waarbij de 1,5 meter in acht genomen kan worden, zijn mogelijk.
De afdeling Leren & Ontwikkelen publiceert binnenkort een overzicht waarin staat welke scholingen wanneer kunnen plaatsvinden en op welke manier.  

Kantoor

Het motto blijft nog: werk thuis als het kan. Werk je op kantoor, werk dan bij voorkeur met één persoon per ruimte. Is het toch nodig om met meerdere mensen in een ruimte te werken, dan alleen als dat kan met 1,5 meter afstand. Heb dan ook extra aandacht voor ventilatie.

Vergaderen

Stel je eerst de vraag of en in welke vorm overleg nodig is. Benut de positieve kanten van digitaal overleggen. Fysiek vergaderen met grote groepen is nog niet toegestaan. In kleine groepen (1,5 meter afstand) kan fysiek vergaderen wel. De beschikbare ruimte bepaalt met hoeveel mensen dat mogelijk is.