Maandag 21 december is het coronavaccin van BioNTech/Pfizer officieel goedgekeurd voor gebruik in Europa. Dat betekent dat in januari de eerste zorgmedewerkers ingeënt kunnen worden. In dit bericht lees je de informatie die hierover op dit moment bekend is.

Vaccineren medewerkers

Het vaccineren van zorgmedewerkers begint op 8 januari. Medewerkers uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie. Het gaat dan alleen om de medewerkers die werken met cliënten, inclusief uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers.  
Het is nu nog niet duidelijk of ook vrijwilligers die met cliënten werken in deze eerste groep vallen.

Uitnodiging
De medewerkers die het betreft, ontvangen via Gemiva een uitnodigingsbrief. In de brief lees je hoe je de afspraken maakt voor de vaccinatie. Je maakt twee afspraken, omdat het voor een optimale werking nodig is dat je twee keer ingeënt wordt. De brief en je identiteitsbewijs laat je zien als je gevaccineerd wordt.
Het is nu nog niet duidelijk wanneer wij de brief kunnen versturen. De instellingen in de ouderenzorg mogen de brief op 4 januari versturen. Wij zijn later aan de beurt. Dat kan enkele dagen later zijn, maar ook een paar weken. Dit hangt af van de druk op het landelijke callcentrum en de mogelijkheden om afspraken in te plannen.

Waar?
De GGD begint op 11 januari met vaccineren op drie locaties. Dat breiden ze per 18 januari op naar 25 locaties verspreid over het land. Waar die locaties zijn, is nu nog niet bekend.
Als medewerker van de Gemiva-SVG Groep mag je, als je dat wilt, de uren en reiskosten voor de twee vaccinatiemomenten declareren. We gaan er daarbij vanuit dat we die uren extra uitbetalen en je beschikbaarheid voor de roosters erdoor niet afneemt. Kan het echt niet anders dan mag je je uiteraard ook tijdens roosteruren laten vaccineren, mits vervanging is geregeld.

Vaccineren cliënten

Het vaccineren van cliënten start later in januari. Daarvoor wordt het Moderna-vaccin gebruikt, dat geschikter is voor kleinschaliger verspreiding via zorginstellingen. Naar verwachting besluit het Europees Medicijn Agentschap (EMA) op 6 januari over de toelating van dit vaccin. Op dit moment overleggen wij met onze artsen over de route voor de vaccinatie van cliënten. Cliënten, hun vertegenwoordigers en onze locaties krijgen een bericht zodra we dit helder hebben.
De mensen die wonen in een instelling zijn als eerste aan de beurt. Mensen die alleen dagbesteding of ambulante ondersteuning hebben, krijgen later in het jaar de mogelijkheid zich te laten vaccineren.

Goede informatie

Het is begrijpelijk als je vragen hebt over vaccinatie. De overheid is inmiddels gestart met de landelijke voorlichtingscampagne. Daarbij is de website www.coronavaccinatie.nl/ een centrale informatiebron. Daar worden al veel vragen beantwoord. De komende tijd wordt deze website aangevuld. Er komt ook informatie speciaal voor cliënten, bijvoorbeeld via de website Steffie.nl.
De komende tijd beantwoorden we via onze website www.gemiva-svg.nl/corona en onze themapagina Corona (intern) veel gestelde vragen over het vaccinatieproces. Ook publiceren we daar betrouwbare landelijke informatie. Dit alles kan jou helpen om je persoonlijke afweging te maken over vaccineren.

Verplicht?

Een belangrijke vraag willen we nu al beantwoorden: Is vaccineren verplicht? Het antwoord is: nee. Voor cliënten en medewerkers geldt, zoals voor iedere Nederlander, dat vaccinatie tegen het coronavirus vrijwillig is.
De overheid zorgt voor informatie over vaccins en de vaccinatie. En over wat het effect op de samenleving kan zijn als veel mensen zich laten vaccineren. Of juist niet.
We zullen die informatie delen en eventueel aanvullen met ons perspectief als zorgaanbieder en werkgever. En die is dat we een hoge vaccinatiegraad belangrijk vinden. Vanwege de bescherming van ons allemaal en met name kwetsbare mensen in onze samenleving. Tegelijkertijd respecteren we dat iedereen daarin een eigen afweging maakt. We roepen je op om zorgvuldig van de beschikbare informatie kennis te nemen en die afweging dan vanuit je persoonlijke gevoel voor verantwoordelijkheid te maken.

Heb je vragen waar je de komende weken als medewerker, cliënt of ouder/vertegenwoordiger antwoord op wilt krijgen? Mail ze naar communicatie@gemiva-svg.nl. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle informatie die nodig is straks te vinden is in onze communicatie over dit onderwerp.

Vragenlijst medewerkers gehandicaptenzorg

Onze branchevereniging VGN wil graag een representatief beeld krijgen van de vaccinatiebereidheid onder de medewerkers in de gehandicaptenzorg. Daarom hebben ze een korte vragenlijst opgesteld. Wil jij die als medewerker invullen, klik dan op deze link. Jouw input helpt om op een goede manier gesprekken met elkaar aan te gaan.