Op 13 april is aan de Clematislaan 2 in Gouda de eerste paal geslagen van de nieuwbouwvleugel van het toekomstige gebouw van kinderdagcentrum Bloemendaal en De Ark, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarmee zijn Stichting Klasse en de Gemiva-SVG Groep weer een stap dichterbij hun felbegeerde gezamenlijke huisvesting voor zorg en onderwijs.

Bouwbedrijf Van Wijnen startte in november 2020 met de sloop, renovatie en nieuwbouw van het voormalige gebouw van het Driestar College. De klaslokalen in de hoogbouw van het schoolgebouw worden volledig gerenoveerd. De laagbouw aan de voorzijde is afgebroken en wordt vanaf vandaag opnieuw aangebouwd. Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt de vordering van de nieuwbouw op een ander moment feestelijk gemarkeerd met de kinderen en andere betrokkenen.

Begin 2022

Als het bouwproces volgens planning verloopt, wordt het gebouw begin 2022 opgeleverd. Dan krijgt SO/VSO De Ark de beschikking over 24 klaslokalen, waarvan diverse praktijklokalen. Kinderdagcentrum Bloemendaal krijgt tien groepsruimtes voor de dagbehandeling van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De twee gymzalen worden waar nodig opgeknapt en houden hun functie. Verder heeft het gebouw straks behandelruimtes en enkele flexibel in te richten kantoren. Ook speel-o-theek Spelespel – nu gevestigd in kinderdagcentrum Bloemendaal – verhuist mee naar het gebouw aan de Clematislaan.

De Ark

De Ark, onderdeel van Stichting Klasse, is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen tussen de vier en achttien jaar. De leerlingen hebben een cognitieve beperking en soms ook een bijkomende belemmering, waardoor zij het reguliere onderwijs niet kunnen volgen. Op de Ark krijgen zo’n 140 leerlingen onderwijs. De leerlingen werken vanuit hun onderwijsbehoeften in kleinere groepen. Momenteel heeft de Ark een locatie voor het speciaal basisonderwijs (SO) aan de Coniferensingel en een locatie voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan de Jan Luykenstraat. Het onderwijs aan De Ark op het SO richt zich op ontwikkeling op de kernvakken Nederlands, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren. Daarnaast zijn bewegingsonderwijs en kunst & cultuur erg belangrijk. In het VSO staat het leren in de praktijk centraal. Dus leren door te doen middels het volgen van praktijkvakken en via stages. Het VSO leidt toe naar regulier vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding.

Kinderdagcentrum Bloemendaal

Bloemendaal is een gespecialiseerd dagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of meervoudige beperking. Ruim zeventig kinderen krijgen er behandeling en begeleiding. In een omgeving waar de kinderen zich veilig en zeker kunnen voelen, werken begeleiders met de kinderen aan hun ontwikkeling. Daarbij kijken begeleiders naar wat kinderen wél kunnen en wat ze nodig hebben om de volgende stap te kunnen zetten.

eerste-paal-Clematislaan_2-lr.jpg

 

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas