Vandaag wordt de eerste paal geslagen van het nieuwe kenniscentrum op de Graaf van Egmondstraat in Oud-Beijerland.

Het nieuwe kenniscentrum is een initiatief van De Ark (school voor speciaal onderwijs), Willem-Alexanderschool (speciaal basisonderwijs), Het Pluspunt (speciaal basisonderwijs) en kinderdagcentrum Symfonie. Dit samenwerkingsverband van meerdere scholen, een zorginstelling als de Gemiva-SVG Groep en voortgezet speciaal onderwijs is de eerste in deze vorm, en daarmee uniek in Nederland.
 
Vanaf de zomer van 2021 biedt het gebouw speciaal onderwijs en specialistische kinderopvang dicht bij huis voor kinderen voor kinderen van 0 tot 18 jaar: een bijzonder gebouw voor een bijzondere doelgroep. In het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de toekomstige, soms kwetsbare gebruikers. De scholen en de gespecialiseerde kinderopvang worden geclusterd rond een centraal hart en is er geen harde begrenzing waar de ene school begint en de andere ophoudt. Er komen ruimten waar kinderen prikkels kunnen vermijden en tot rust kunnen komen. Het schoolplein wordt in zones verdeeld en er zullen meerdere speeltuinen rondom het gebouw worden gesitueerd. Ook ondersteunende specialisten (zoals fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog en spelagoog) krijgen een plek in de nieuwbouw.
 
Het kenniscentrum biedt vanaf 2021 opvang en onderwijs aan:
  • Specialistische kinderopvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld autisme.
  • Specialistische naschoolse opvang, zaterdagopvang en/of vakantiedagopvang.
  • Opvang aan jonge risicoleerlingen (in de kleuterleeftijd).
  • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.
  • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen.
  • Speciaal basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
  • Speciaal (voortgezet) onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen.
  • Speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen tot 12 jaar.