Het voormalige zorgcentrum Moerdregt in Moordrecht krijgt gefaseerd een nieuwe bestemming. Nadat de oudere bewoners zijn verhuisd naar andere zorgcentra in de regio heeft de Gemiva-SVG Groep in het gebouw Atalanta, een woon- en logeerlocatie voor kinderen met een beperking, in gevestigd. Een andere vleugel van het gebouw wordt geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting van ouderen, die door verbouwing van diverse zorgcentra elders in Midden-Holland tijdelijk uit hun eigen woning moeten. Ook komt er in Moerdregt dagopvang De Huiskamer en De Inloop, een ontmoetingsplaats met activiteiten voor wijkbewoners.

In De Huiskamer komt dagopvang voor ouderen met een WMO-beschikking. Dit wordt een groep waar ouder wordenden uit Moordrecht met een beginnende vorm van dementie,  een psychische hulpvraag of ter voorkoming van eenzaamheid overdag terecht kunnen om contacten te leggen, deel te nemen aan activiteiten, te bewegen, samen de krant te lezen, te wandelen en gezelschapsspelen te spelen.

Bij De Inloop worden ontmoeting en activiteiten aangeboden voor wijkbewoners, die vooral door vrijwilligers zullen worden georganiseerd. Zij krijgen hierbij ondersteuning van beroepskrachten van De Huiskamer. Een Servicegroep van cliënten van activiteitencentrum De Schakel van de Gemiva-SVG Groep zal ondersteunende diensten verlenen, zoals het verzorgen van koffie/thee, afwassen, opruimen, schoonmaken en mogelijk hand-en spandiensten verrichten voor de buurtbewoners.

Gemis compenseren

Veel omwonenden van het voormalige zorgcentrum maakten vroeger gebruik van de ontmoetings- en activiteitenmogelijkheiden van Moerdregt. Door het vertrek van Moerdregt verdwenen deze mogelijkheden. De nieuwe activiteiten gaan dit gemis compenseren. Samen met de wijkbewoners wordt gekeken aan welke activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden zij behoefte hebben. Hiervoor worden zij binnenkort benaderd.

Vrijwilligers

Er is bij al deze activiteiten plaats voor vrijwilligers, mensen die het leuk vinden om een handje mee te helpen tijdens de verschillende activiteiten of wellicht zelf een activiteit willen aanbieden. Zij kunnen contact opnemen met Sheila Kaptein, persoonlijk begeleider van De Huiskamer, te bereiken op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.30 -16.00 uur op telefoon 0182 37 84 55 of via de mail op sheila.kaptein@gemiva-svg.nl

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas