Gemiva-SVG Groep is betrokken bij de herbestemming van een voormalig verzorgingshuis aan de Bernhardhof in Gouda. Hier gaan wij acht cliënten begeleiden die zelf een appartement huren en een afgesproken aantal uur per week ambulante ondersteuning krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de eerste bewoners eind 2019 terecht.

In Bernhardhof komen zestig studio’s. Dertig daarvan zijn bestemd voor mensen die ambulante ondersteuning krijgen van verschillende zorgorganisaties. Naast Gemiva-SVG Groep zijn dat Kwintes (ggz), Leger des Heils (ggz/maatschappelijke opvang) en Enver (jeugdhulp). De bewoners van de andere dertig studio’s zijn reguliere huurders van wie verwacht wordt dat ze een steunende houding hebben naar de andere dertig bewoners van het complex.
Gapph Vastgoedbeheer is de organisatie die de intake doet en de begeleiding in de verhuur. Zij hebben straks een kantoor op de begane grond en zullen regelmatig huiskameroverleg met de huurders hebben.
De toekomstige bewoners sluiten een tijdelijk huurcontact. De gemeente geeft dit nieuwe woonconcept namelijk een vergunning voor twee jaar. Daarna zal dit geëvalueerd worden. Dit wordt vooraf met de geïnteresseerden besproken.

De studio’s

Een studio in Bernhardhof heeft een oppervlak van 36 m2 en heeft een woon/slaapkamer met een eigen keukenblok en een eigen badkamer met douche en toilet. Bewoners richten de studio zelf in en sluiten een zorg/dakovereenkomst met de verhuurder. Dit betekent dat zij in het huurcontract afspreken dat zij ambulante ondersteuning accepteren. De bewoner maakt vervolgens afspraken met zijn ambulant begeleider over de begeleiding en daginvulling.

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas